NICOLAE Ioana

Profesor universitar
Departamentul Drept
Facultatea de Drept

Contact:

B-dul Eroilor nr.25 Brașov, Romania
Corp T, sala TI 16
Tel./Fax: +372.902.454
Email: ioana.nicolae@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • drept civil

Publicații:

  • Boroi, G.,  Anghelescu, C.A. ,  Nicolae, I., (2021). Fișe de drept civil, Partea generală. Persoanele. Drepturile reale principale. Obligațiile. Contractele . Moștenirea. Ediția a 6-a. București: Editura Hamangiu.
  • Nicolae, I. (2016). Devoluțiunea legală și testamentară a moștenirii. București: Editura Hamangiu.
  • Nicolae, I. (2014). Dreptul familiei în context național şi în raporturile de drept internațional privat. București: Editura Hamangiu.