SPÎRCHEZ Georgeta Bianca

Lector universitar
Departamentul Drept
Facultatea de Drept

Contact:

B-dul Eroilor nr.25 Brașov, Romania
Corp T, sala TI 16
Tel./Fax: +372.902.454
Email:georgeta-bianca.spirchez@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • contracte civile
  • dreptul familiei și regimuri matrimoniale
  • drept execuțional civil/procedură civilă
  • drept civil-succesiuni

Publicații:

  • Spîrchez, G.B. (2022). Drept execuțional civil. Sinteze legislative, soluții jurisprudențiale și teste grilă recapitulative, Editura Universul Juridic
  • Spîrchez, G.B. (2022). Standardul european de avut în vedere în cauzele privind stabilirea drepturilor parentale ale persoanelor cu afecțiuni psihice, Revista Universul Juridic nr.8/2022
  • Spîrchez, G.B. (2022). Neexecutarea hotărârilor privind exercitarea dreptului de a avea legături personale cu minorul, cauză a alienării parentale. Câteva repere din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Revista Universul Juridic nr.3/2022
  • Mazilu-Babel, M., Spîrchez, G.B. (2020). Revizuirea hotărârii civile ca urmare a unei soluționări amiabile – inclusiv în ipoteza unei declarații unilaterale – survenite la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Argumente de lege ferenda, Revista Pandectele Române nr.3/2020
  • Nicolae, I., Spîrchez, G.B. (2019). Acțiuni privind filiația față de mamă în ipoteza maternității de surogație. Dezlegări din practica instanțelor din România,publicat în Revista de Dreptul familiei nr.1-2/2019
  • Spîrchez, G. B. (2013). Discuții în legătură cu posibilitatea anulării contractului de tranzacție încheiat în contextul constrângerii economice. În Revista “Dreptul” nr.8/2013.