PREDA Ion

Profesor universitar
Departamentul Autovehicule și transporturi
Facultatea de Inginerie mecanică

Contact:

Str. Politehnicii nr.1, Brașov, Romania
Corp N, sala NP5bis
Tel./Fax: +40 268 413000 int. 173
E-mail: pion@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • dinamica autovehiculelor
  • proiectarea autovehiculelor
  • inginerie asistată de calculator
  • achiziția și prelucrarea datelor experimentale

Publicații

  • Preda, I. Ciolan, Gh. Diaconescu, E. Cristea, D. (2012) Transmisii mecanice cu fricţiune pentru Autovehicule . Editura Universităţii din Piteşti, ISBN 978-606-560-305-9.
  • Preda, I. Roşca, G. M. (2011) Tehnici neconvenţionale în propulsia autovehiculelor – Potenţialul surselor regenerabile de energie în Uniunea Europeană şi în România. Editura Universităţii din Oradea.
  • Preda, I. Covaciu, D. Ciolan, Gh. (2011) Coast-Down Test – Theoretical and Experimental Approach (Chapter Nineteen) (Testul de rulare liberă – Abordare teoretică și experimentală). In: >“The Automobile and the Environment” , pp.277-288, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, ISBN 1-4438-2972-2, 978-1-4438-2972-4.
  • Preda, I. (1998) Inginerie asistată pentru autovehicule . Editura Universităţii "Transilvania" din Braşov.
  • Ciolan, G., Preda, I. Peres, G. (1998) Cutii de viteze pentru automobile. Editura Didactică și Pedagogică București.