COMAN Alina

Conferențiar universitar
Departamentul de Științe sociale și ale comunicării
Facultatea de Sociologie și comunicare

Contact:

B-dul Eroilor nr. 25, Brașov, Romania
Corp T, sala TII9
Tel.: 0771308592
E-mail: alina.coman@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:
  • Studii de gen
  • Sociologia educației
  • Comunicare interpersonală și de grup
  • Publicitate

Publicații (selecție)

  • Coman, Alina. (2017).Gen, educație și curriculum ascuns. O analiză longitudinală pe abecedarele româneșt. în 100 de ani de învățământ. Perspectivele educației în următorii 100 de ani în România. București: Editura Hamangiu.p.96-118.
  • Coman, Alina. (2016). A broader perspective of gender socialization across four social institutions în Bulletin of the Transilvania University of Brașov, vol.9 (58) No.2, p.65-72.
  • Sas, Corina, Coman, Alina. (2016). Designing personal grief rituals: an anaysis of symbolic objects and actions. Death Studies, 40,9, p.558-569.
  • Coman, Alina. (2008). Tehnici de comunicare. Proceduri și mecanisme psihosociale. București: Editura C.H.Beck.
  • Coman, Alina. (2005). Stereotipuri de gen în discursul publicitar.O incursiune în patriarhatul mediatic. București: Editura Economică.