PRODAN Iulia

Cadru didactic asociat
Departamentul de Inginerie Mecanică
Facultatea de Inginerie mecanică

Contact:

Str. Politehnicii nr.1, Brașov, Romania
Corp N, sala NP1
E-mail: iulia-maria.prodan@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • structuri sandwich realizate din material compozit
  • dinamica impactului la viteză mică
  • rețele neuronale artificiale

Publicații (selecție)

  • I. M. Prodan, S. Lache, A. I. Berariu “Numerical modelling and design exploration of a novelI. M. Prodan, S. Lache, A. I. Berariu “Numerical modelling and design exploration of a novelsandwich structure designed for low velocity impact”, materialstoday:Proceedings, Vol. 45, Part5, 2021, Pages 4117-4121, 8th International Conference on Advanced Materials and Structures -AMS 2020, Timisoara, Romania DOI: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.11.833
  • Prodan, I.M., Berariu, A.I. „Generator de urgență acționat manual pentru pasagerii aeronavelorde linie/ Emergency passenger aircraft manual – powered generator”, Creativity and InnovationJournal Revista Creativitate şi Inovare/ ISSN (print) 2537-5997/ ISSN (online) 2559-4524.
  • A. I. Berariu, I. M. Prodan, C. I. Nita, S. Gorobievschi, T. Deaconescu “Cutting dynamics samplegenerator for artificial neural networks based on design space exploration and explicitsimulation synergy”, materialstoday:Proceedings, Vol. 45, Part 5, 2021, Pages 4189-4195, 8thInternational Conference on Advanced Materials and Structures - AMS 2020, Timisoara,Romania DOI: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.12.040
  • A. I. Berariu, I. M. Prodan, C. I. Nita, S. Gorobievschi, T. Deaconescu “Tool Wear EvaluationBased on Design Space Exploration Coupled with Explicit Cutting Simulations and Cutting ForcesExcitation Signature”, RECENT J. (2020), 61:060-066, Brasov, Romania DOI:https://doi.org/10.31926/RECENT.2020.61.060
  • A. I. Berariu, I. M. Prodan, C. I. Nita, S. Gorobievschi, T. Deaconescu “ANN Samples GenerationUsing 2D Dynamic FEM for Predicting Machining Vibrations”, Acoustics and Vibration ofMechanical Structures—AVMS 2019. Springer Proceedings in Physics, vol 251. Springer, Cham.,Timisoara, Romania DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-54136-1_39