RUNCEANU-ALBU Carmen Cristina

Lector universitar doctor
Departamentul de Management și Informatică Economică
Facultatea de Ştiințe economice şi administrarea afacerilor

Contact:

Strada Colina Universității nr. 1, Brașov, Romania
Corp A, sala AIII4
Tel./Fax: +40 268 419304
E-mail: carmen.albu@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • Managementul resurselor umane;
  • Management prin proiecte;
  • Cultură organizațională;
  •  Antreprenoriat

Publicații (selecție)

  • Runceanu- Albu C.C., Turism balnear: evoluție și tendințe la început de nou mileniu, Editura Economică, ISBN 978-973-709-956-3, 2021.
  • Orîndaru A., Popescu M.F., Căescu S.C., Botezatu F., Florescu M.S., Runceanu-Albu C.C., Leveraging COVID-19 Outbreak for Shaping a More Sustainable Consumer Behavior, Sustainability 2021, 13, 5762. https://doi.org/10.3390/su13115762; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/11/5762
  • Toma S.G., Săseanu A.S., Runceanu-Albu C.C., Henry Ford: Engineer, Entrepreneur, or Both?, 7th BASIQ International Conference on New Trends in Sustainable Business and Consumption , Foggia, Italy, 3-5 June 2021, ISSN/ ISSN-L 2457-483X, p.820-825, DOI: 10.24818/BASIQ/2021/07/103. https://basiq.ro/papers/2021/21103%20-%20Toma.pdf
  • Vărzaru M., Albu C.C., Vărzaru A.A., The process of change in romanian banking system: the diagnosis phase, Revista Economică, supliment 2/2012, Sibiu, ISBN 1582-6260, pp. 449-455.
  • Albu C.C., Valences of diagnosis and identification methods of the cultural phenomenon of touristic societies in Romania, Analele Universităţii din Craiova, vol. I/2012, Editura Universitaria Craiova, Craiova, ISSN 1223-365X.