OPRIȘESCU Șerban

Șef lucrări
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Contact:

Str. Politehnicii nr. 1, Brașov, Romania
Corp N, sala NII 10, 
E-mail: serban.oprisescu@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare

  • prelucrarea și analiza imaginilor color, multi/hiper-spectrale
  • prelucrarea digitală a semnalelor
  • programare web

Publicații

  • S. Oprisescu, R. -M. Coliban and M. Ivanovici, "Hyperspectral Image Segmentation and Entropy Calculation for Qualitative Analysis of Grassland," 2023 International Symp. on Signals, Circuits and Systems (ISSCS), Iasi, Romania, 2023, pp. 1-4, doi: 10.1109/ISSCS58449.2023.10190944.
  • S. Oprisescu, R.-M. Coliban, M. Ivanovici, Polarization-based optical characterization for color texture analysis and segmentation, Pattern Recognition Letters, vol 163, 2022, pp 74-81, ISSN 0167-8655, doi.org/10.1016/j.patrec.2022.09.019
  • S. Oprisescu, "Baze de date, îndrumar de laborator", editura Universității Transilvania din Brașov, 2021, ISBN 978-606-19-1379-4
  • S. Oprisescu, M. Ciuc, A. Sultana, Automatic Segmentation and Measurement of Infantile Hemangioma. Symmetry 2021, 13, 138. https://doi.org/10.3390/sym13010138
  • S. Oprisescu, M. Ciuc, A. Sultana, "Automatic measurement of infantile hemangiomas", 2017 E-Health and Bioengineering Conference (EHB), Sinaia, 2017, pp. 503-506.