Date despre UNITBV

 

Facultăți

Departamente

Programe de licență

Programe de masterat

Domenii de studii doctorale

Total studenți

Studenți licență

Studenți masterat

Studenți doctorat

Rezidenți

Total cadre didactice

Personal administrativ

Cadre didactice asociate

Servicii

Structuri suport

Corpuri de clădire

Săli de curs

Laboratoare

Săli seminar

Centre de scriere academică

Institut de cercetare - dezvoltare

Centre de cercetare

Incubator tehnologic și de afaceri

Centru de transfer tehnologic și de afaceri

Digital hub

Conducători de doctorat

Teze doctorat

Articole- publicații WOS

Brevete

 Milioane euro - valoare proiecte

Bibliotecă

Volume bibliotecă

Terenuri sport

Săli sport

Sală fitness

Centru multicultural

Centru muzical

Institut Confucius

Mediatecă

Centru de limbi moderne

Cămine

Cantine

Grădiniță

Centru de informare, consiliere și orientare a carierei

Societate anteprenorială studențeasă

Consiliu al partenerilor

Birou de relații cu mediul economic

Firme la Podiumul companiilor

Parteneriate naționale

Proiecte cu mediul socio-economic

Țări partenere

Instituții partenere străine

Acorduri Erasmus

Acorduri CEEPUS

Proiecte internaționale

Studenți internaționali full time

beneficiari ai Transilvania Academica Scholarship

 

Studenți incoming Erasmus

Studenți UNITBV în mobilități externe

studenți outgoing Erasmus

Personal academic internațional la UNITBV

Beneficiari ai programului Guests la UNITBV

Beneficiari ai programului Visiting Professors

Vizite ale personalului UNITBV în străinătate

Beneficiari ai bursei UNITBV