De ce UNITBV?

1. Diversitate în educație

Aproximativ 20000 de studenți studiază în cele 18 facultăți ale Universității Transilvania din Brașov, în care se derulează programe de studii de licență și programe de masterat, în toate domeniile fundamentale: științe inginerești, științe umaniste, științe sociale, științe exacte, medicină, arte, educație fizică și sport. La acestea se adaugă 18 domenii de studii doctorale.

 22

2. Cercetare interdisciplinară

Universitatea Transilvania din Brașov este singura universitate din România care și-a construit propriul institut pluridisciplinar de cercetare. La momentul inaugurării, în 2012, Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universității era cea mai mare investiție pe care o universitate din România o realiza prin atragerea de fonduri europene. Institutul găzduiește în cele 12 clădiri ale Institutului, care dispun de autonomie energetică ridicată și care concentrează o infrastructură modernă și complexă de cercetare,  30 de centre de cercetare în domenii consacrate, dar și în domenii emergente, cu potențial ridicat de inovare. Prin proiectele sale de cercetare, Universitatea Transilvania din Brașov urmărește să fie un partener strategic pentru companii și un pol de excelență în colaborarea academică națională și internațională.

02

3. Mobilități internaționale

Avem parteneriate cu universități din peste 80 de țări din întreaga lume. Anual, sute de studenți ai Universității Transilvania din Brașov au o experiență academică în străinătate, pentru un semestru sau chiar pentru un an. Sute de studenți internaționali de la universitățile partenere vin în fiecare an la programele universității noastre, mai ales la cele derulate în limba engleză – Administrarea afacerilor, Ingineria designului de produs, Inginerie electrică și calculatoare, Studii americane, Autovehicule rutiere – sau în limba germană – Informatică aplicată.
Programul intensiv de limba română oferit celor care studiază în limbi străine sau celor care vin în mobilități temporare le permite să se integreze lingvistic și cultural în mediul românesc.
Prin absolvirea programului nostru de limba română ca limbă străină, studenții internaționali au acces la toate programele de studii în limba română oferite de Universitate.

09

4. UNITBV susține performanța!

Universitatea a conceput programe de recompensă și susținere pentru studenți, cercetători și profesori. Ele țintesc stimularea excelenței în activitatea de cercetare și didactică.
Studenții cu rezultate academice remarcabile și tinerii implicați în viața comunității primesc burse și beneficii materiale din partea Univrsității – „Bursa de excelență a Universității Transilvania din Brașov”, în valoare de 2500 de lei și „Bursa Internship Student - Campus”.
Sunt premiați și stimulați șefii de promoție ai liceelor care devin studenții noștri, sunt premiați șefii de promoție ai programelor noastre de licență, sunt susținuți și încurajați studenții performanți cu dificultăți materiale.
„Transilvania Academica Scholarship” este o bursă oferită studenților internaționali din țări terțe UE care au rezultate de excepție într-unul dintre domeniile de studii de la UNITBV și care doresc să devină studenții noștri. Ea se materializează prin susținerea integrală a taxelor de studii și prin acordarea unei burse de subzistență echivalente cu o bursă socială.
Prin competiție internă, cercetătorilor și profesorilor universității li se oferă susținere financiară pentru stagii în străinătate și pentru derularea proiectelor lor științifice și le sunt recompensate rezultatele în cercetare. Și doctoranzii beneficiază de stagii externe de cercetare finanțate de universitate. Printr-o majorare salarială importantă sunt răsplătiți cei desemnați de absolvenți drept profesori care le-au influențat pozitiv anii de studenție.
Pentru a promova dialogul interuniversitar, un program inițiat recent de Universitate încurajează vizitele unor profesori prestigioși din țară și din străinătate, care susțin prelegeri și conferințe în fața studenților noștri.

04

5. UNITBV în comunitate. Parteneriate cu companii

Prin relația noastră strânsă cu instituții din domenii diverse, studenții pot participa la programe de practică și internship.
În colaborare directă cu marile firme din industria auto și aeronautică, s-au dezvoltat în ultimii ani mai multe programe de licență și masterat. Planul de învățământ al acestor programe este conceput împreună cu specialiștii acestor companii.
Anual, în cadrul conferinței AFCO, universitatea organizează întâlnirea absolvenților ei cu reprezentanți ai companiilor. Cele mai interesante proiecte de diplomă ale studenților sunt premiate, iar autorii lor au șanse reale să fie remarcați de viitorii angajatori.

077

6. UNITBV în comunitate. Responsabilitate socială

Universitatea desfășoară programe prin care contribuie la stimularea și dezvoltarea intelectuală a elevilor din școlile și liceele Brașovului. La Facultatea de Matematică și Informatică, profesori pasionați îi pregătesc pe micii matematicieni pentru competiții de anvergură. La aceeași facultate și la Facultatea de Litere se oferă în fiecare an lecții interactive de pregătire pentru cele mai importante probe ale examenului de bacalaureat: limba și literatura română și matematică.
Studenții Facultății de Litere sunt implicați, alături de un ONG, într-un proiect de reducere a abandonului școlar la copiii din comunitatea romă din Gârcini, Săcele, unde susțin un program săptămânal de after-school.
Studenții proveniți din case de copii și centre de plasament au susținere financiară totală pentru studii în universitate. O bursă specială se adresează studenților care provin de la Casa de copii „Sf. Iosif” din Odorheiu Secuiesc.

05

7. Viața studențească activă

Dincolo de concentrarea resurselor pentru propria formare profesională, viața de student presupune și o dimensiune culturală, implicare în viața comunității prin acțiuni de voluntariat, dar și spirit de competiție. Universitatea organizează frecvent competiții sportive între facultăți sau concursuri naționale.

06

8. Campus modernizat

Amfiteatrele și sălile de seminar și de laborator ale Universității sunt cuprinse în cele 10 corpuri din zona centrală a orașului sau sunt grupate în zona Colina, unde își au sediul jumătate din cele 18 facultăți.
Cele două complexuri ale centrului universitar oferă în cele 13 cămine peste 4000 de locuri de cazare Memorandului (2.534 de locuri), Colina Universității (1.700 de locuri).

08