Semestrul I Seria 1

Universitatea Transilvania din Brașov

CALENDARUL CONCURSURILOR DIDACTICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE PE PERIOADA DETERMINATA

Semestrul I, anul universitar 2014 - 2015, seria I


1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs: 1 decembrie 2014-19 ianuarie 2015.

2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs și transmiterea invitației de a participa la concurs ( fax / email ): 19 ianuarie 2015.

3. Desfășurarea concursului didactic: 22 februarie 2015 - 24 februarie 2015.

4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor: 24 februarie 2015.

5. Depunere contestații: 26 februarie 2015 - 30 februarie 2015 (contestațiile se pot depune între orele 8.00 si 15.30).

6. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice de catre Consiliile Facultăților și validarea de către Senatul Universității Transilvania din Brasov: 2 februarie 2015 - 13 februarie 2015

Dosarul de concurs este întocmit de candidat și se depune la registratura Universității Transilvania din Brașov, Bd. Eroilor nr. 29, cod 500036, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00 sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii.


Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea didactică, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00;

Telefon: 0268 – 410558; 0268 – 413000 / 132

E-mail: prorector-didactic@unitbv.ro.


Desfăşurarea concursului didactic: LISTA CANDIDAȚI PE FACULTĂȚI (zip)

Rezultatele concursului didactic: LISTA CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI


1. Posturi scoase la concurs și tematica concursului

2. Legislație

3. Dosarul de înscriere:

4.  Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011

5. Tematica de concurs pe facultati

6. Comisii concurs