Semestrul II - sesiunea septembrie

Universitatea Transilvania din Brașov

Concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante

perioadă determinată

anul universitar 2021 - 2022

semestrul al II-lea (sesiunea septembrie)


1. Înscrierea pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs: 27 iunie 2022 - 27 august 2022.
2. Desfășurarea concursului didactic: 12 - 16 septembrie 2022.
3. Publicarea rezultatelor pe site: 16 septembrie 2022.
4. Depunere contestații: 19 - 21 septembrie 2022
5. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice de consiliile facultăților: 22 - 23 septembrie 2022
6. Validarea rezultatelor concursurilor didactice de către Senatul Universității Transilvania din Braşov: 26 - 30 septembrie 2022.

Dosarul de concurs este întocmit de candidat și se depune la registratura Universității Transilvania din Braşov, Bd. Eroilor nr. 29, cod 500036, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00 (cu excepția sărbătorilor legale și zilelor libere stabilite prin lege) sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii.


Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea didactică, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00;
Telefon: 0268 – 410558; 0268 – 413000 / 132
E-mail: prorector-didactic@unitbv.ro.


POSTURI SCOASE LA CONCURS

COMPONENȚA DOSARULUI DE CONCURS

REZULTATELE CONCURSULUI


COMISIILE PENTRU VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE DE PERFORMANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ A CANDIDAȚILOR


LEGISLAȚIE