Universitatea Transilvania din Brașov

Concursuri didactice

CALENDARUL CONCURSURILOR DIDACTICE

Semestrul II, anul universitar 2013 - 2014


1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs: 10 iunie 2014 - 10 august 2014.

2. Desfășurarea concursului didactic: 1 septembrie 2014  - 14 septembrie 2014.

3. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor: 14 septembrie 2014.

4. Depunere contestații: 15 septembrie 2014 - 19 septembrie 2014 (contestațiile se pot depune între orele 8.00 si 15.30).

5. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice de catre Consiliile Facultăților: 22 septembrie 2014 - 24 septembrie 2014

6. Validarea rezultatelor concursurilor didactice de către Senatul Universității Transilvania: 25 septembrie 2014 - 30 septembrie 2014

ATENȚIE !
Vizele directorilor de departamente pe fișele de evaluare a cadrelor didactice ( anexa 5) se pot obține până în data de 31 iulie 2014 !
Dosarul de concurs este întocmit de candidat și se depune la registratura UniTBv, Bd. Eroilor nr. 29, cod 500036, de luni până viner, între orele 9.00 și 13.00.


Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea didactică, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00;

Telefon: 0268 – 410558; 0268 – 413000 / 132

E-mail: prorector-didactic@unitbv.ro.


Desfăşurarea concursului didactic: LISTA CANDIDAȚILOR PE FACULTĂȚI (zip)

Rezultatele concursului didactic: LISTA CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI


1. Posturi scoase la concurs

2. Legislație

3. Dosarul de înscriere:

4.  Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011

5. Tematica de concurs pe facultati

6. Comisii concurs