Universitatea Transilvania din Brașov

Concursuri didactice

CALENDARUL CONCURSURILOR DIDACTICE

Semestrul II, anul universitar 2016 - 2017


1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs: 28 aprilie 2017 - 19 august 2017.

2. Desfășurarea concursului didactic: 04 septembrie - 08 septembrie 2017.

3. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor: 09 septembrie 2017.

4. Depunere contestații: 11 - 15 septembrie (contestațiile se pot depune între orele 8.00 si 15.30 la Registratura Universității).

5. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice de catre Consiliile Facultăților: 18 - 21 septembrie 2017

6. Validarea rezultatelor concursurilor didactice de către Senatul Universității Transilvania din Brașov: 25 - 29 septembrie 2017.

Dosarul de concurs este întocmit de candidat și se depune la registratura Universității Transilvania din Brașov, Bd. Eroilor nr. 29, cod 500036, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00 sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii.


Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea didactică, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00;

Telefon: 0268 – 410558; 0268 – 413000 / 132

E-mail: prorector-didactic@unitbv.ro.


Desfăşurarea concursului didactic: Lista candidatilor pe facultati (CV si FV)

Rezultatele concursului didactic: LISTA CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI


1. Posturi scoase la concurs

2. Legislație

3. Dosarul de înscriere:

4. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011

5. Tematica de concurs pe facultati

6. Comisii concurs