Universitatea Transilvania din Brașov

Concursuri didactice

CALENDARUL CONCURSURILOR DIDACTICE

Semestrul II, anul universitar 2017 - 2018


1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs: 24 aprilie 2018 - 18 august 2018.
Zilele de 16 şi 17 august au fost declarate zile libere conform art.1 HG nr.595/2018; în perioada 16-18 august dosarele se vor depune exclusiv prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat, având obligatoriu menționată data depunerii la poştă/curier.

2. Desfășurarea concursului didactic: 03 septembrie - 07 septembrie 2018.

3. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor: 08 septembrie 2018.

4. Depunere contestații: 10 - 14 septembrie (contestațiile se pot depune între orele 8.00 si 15.30 la Registratura Universității).

5. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice de catre Consiliile Facultăților: 17 - 20 septembrie 2018

6. Validarea rezultatelor concursurilor didactice de către Senatul Universității Transilvania din Brașov: 24 - 28 septembrie 2018.

Dosarul de concurs este întocmit de candidat și se depune la registratura Universității Transilvania din Brașov, Bd. Eroilor nr. 29, cod 500036, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00 sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii.


Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea didactică, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00;

Telefon: 0268 – 410558; 0268 – 413000 / 132

E-mail: prorector-didactic@unitbv.ro.


Desfăşurarea concursului didactic: Lista candidatilor pe facultati (CV si FV)

Rezultatele concursului didactic: LISTA CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI


1. Posturi scoase la concurs

2. Legislație

3. Dosarul de înscriere:

 componența dosarului de concurs

ANEXE procedura concurs posturi

4. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011

5. Tematica de concurs pe facultăți

6. Comisii concurs