Universitatea Transilvania din Brașov

Concursuri didactice, perioada nedeterminata

CALENDARUL CONCURSURILOR DIDACTICE

Semestrul II, anul universitar 2018 - 2019


1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs: 3 mai 2019 - 16 august 2019 *.

2. Desfășurarea concursului didactic: 02 septembrie - 06 septembrie 2019.

3. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor: 09 septembrie 2019.

4. Depunere contestații: 10 - 12 septembrie 2019 (contestațiile se pot depune între orele 8.00 și 15.30 la Registratura Universității).

5. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice de catre Consiliile Facultăților: 16 – 20 septembrie 2019.

6. Validarea rezultatelor concursurilor didactice de către Senatul Universității Transilvania din Brașov: 23 - 27 septembrie 2019.

* Cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale (17 iunie și 15 august conform Codului Muncii, și 16 august conform HG 557/2019).

Dosarul de concurs este întocmit de candidat și se depune la registratura Universității Transilvania din Brașov, Bd. Eroilor nr. 29, cod 500036, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00 (cu excepția sărbătorilor legale) sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii.


Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea didactică, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00;

Telefon: 0268 – 410558; 0268 – 413000 / 132

E-mail: prorector-didactic@unitbv.ro.

Desfăşurarea concursului didactic:

Lista candidaților pe facultăți (CV , FV și listă lucrări)


Rezultatele concursului didactic: LISTA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI


1. Posturi scoase la concurs

2. Legislație

3. Dosarul de înscriere:

Componența dosarului de concurs

ANEXE procedura concurs posturi

4. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011

5. Tematica de concurs pe facultăți

6. Comisii concurs