Universitatea Transilvania din Brașov

Concursuri didactice, perioadă nedeterminată

CALENDARUL CONCURSURILOR DIDACTICE

Semestrul II, anul universitar 2020 - 2021

1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs: 06 mai 2021 - 21 iunie 2021.

2. Desfășurarea concursului didactic: 06 - 10 iulie 2021.

3. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor: 11 iulie 2021.

4. Depunere contestații: 12 - 14 iulie 2021.

5. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice de catre Consiliile Facultăților:19 - 20 iulie 2021.

6. Validarea rezultatelor concursurilor didactice de către Senatul Universității Transilvania din Brașov: 21 - 23 iulie 2021.

Dosarul de concurs este întocmit de candidat și se depune la registratura Universității Transilvania din Brașov, Bd. Eroilor nr. 29, cod 500036, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00 (cu excepția sărbătorilor legale și zilelor libere stabilite prin lege) sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii.


Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea didactică, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00;

Telefon: 0268 – 410558; 0268 – 413000 / 132

E-mail: prorector-didactic@unitbv.ro.


Desfășurarea concursului didactic:

Lista candidaților pe facultăți (CV, FV și listă lucrări)

Rezultatele concursului didactic: LISTA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI


1. Posturi scoase la concurs

2. Legislație

3. Dosarul de înscriere:

Componența dosarului de concurs

ANEXE procedura concurs posturi

4. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011

5. Tematica de concurs pe facultăți

6. Comisii concurs