Solicitare informații publice

În vederea realizării în cele mai bune condiții a obiectivelor sale, Universitatea Transilvania din Braşov, ca instituție de învățământ superior, pe lângă principiile statuate de Carta Universității, promovează principiul transparenței şi al accesului la informațiile de interes public.

În conformitate cu prevederile Constituției României, accesul liber şi neîngrădit al persoanei la informații de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane şi instituții publice.

Universitatea comunică anumite informații, din oficiu, potrivit Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Acestea pot fi vizualizate direct, accesând informațiile prezentate pe site-ul universității. În Universitatea Transilvania accesul la informații publice se face pe baza procedurii de acces la informații de interes public și a regulamentului departamentului de relații publice.

Pentru solicitarea informațiilor de interes public folosiți modelul de cerere pentru informații publice sau completați formularul online.

Solicitarea privind obținerea informațiilor publice se depune la Registratura Universității sau se transmite prin e-mail la adresa dep-relatii.publice@unitbv.ro. Solicitarea trebuie să conțină următoarele elemente:

• autoritatea la care se adresează cererea
• informația solicitată
• numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului

În conformitate cu Legea 544, în cazul în care informația solicitată este identificată ca fiind exceptată de la accesul liber la informație, solicitantul va fi informat asupra acestui lucru în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii la Departamentul de Relații Publice.


PETIȚIE ONLINE

Relații cu presa: Prof. dr. Liliana ROGOZEA
Telefon: +40268 410564 
E-mail: dep-relatii.publice@unitbv.ro

Pentru solicitări suplimentare, contactați Biroul de informații publice – Prof. dr. Liliana ROGOZEA sau Laura MANEA
Telefon: +40268 410564 
E-mail: dep-relatii.publice@unitbv.ro
Program cu publicul: luni 12:00 - 14:00