Consiliul Editorial

Consiliul Editorial are următoarea componență

 • Prorector cu activitatea didactică: Mihaela Gheorghe
 • Prorector cu activitatea de cercetare ştiințifică: Carmen Buzea
 • Coordonator Editură: Răzvan Săftoiu
 • Director Bibliotecă: Mihai Ignat
 • Consilier editorial

Reprezentanți ai facultăților desemnați pe baza domeniilor fundamentale

 • Construcții: Marius Florin Botiş
 • Design de produs şi mediu: Angela Repanovici
 • Drept: Andreea Cătălina Ciurea
 • Ingineria lemnului: Lidia Gurău
 • Inginerie electrică şi ştiința calculatoarelor: Doru Ursuțiu
 • Inginerie tehnologică şi management industrial: Andrea Deaconescu
 • Litere: Oana Tatu, Georgeta Moarcăs
 • Matematică şi informatică: Radu Păltănea
 • Medicină: Diana Țînț
 • Muzică: Petre Marcel Vârlan
 • Psihologie şi ştiințe ale educației: Mariela Pavalache
 • Sociologie şi comunicare: Gabriela Rățulea
 • Ştiința şi ingineria materialelor: Liana Sanda Balteş
 • Ştiințe economice: Ileana Tache

Consiliul editorial are următoarele atribuții

 • - defineşte şi promovează politica editorială a UniversitățiiTransilvania din Braşov;
 • - aprobă aparițiile editoriale pe baza Planului editorial anual elaborat de facultăți;
 • - solicită, pentru fiecare apariție editorială, recenzii de specialitate şi le verifică. Cel puțin unul dintre referenți trebuie să fie cadru didactic activ al Universității Transilvania din Braşov, în conformitate cu domeniul fundamental căruia îi aparține lucrarea.
 • - comunică în scris autorului, pe baza recenziilor nefavorabile, decizia de a nu publica lucrarea. Decizia este însoțită de copii anonimizate ale recenziilor. Manuscrisul şi recenziile în original se rețin în arhiva Editurii.
 • - elaborează bugetul anual de venituri şi cheltuieli al editurii, pe care îl supune aprobării Consiliului de Administrație, ca parte componentă a bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al Universității Transilvania din Braşov.