Ghidul recenzentului

Editura Universităţii Transilvania din Braşov consideră că procesul de recenzie este o componentă esenţială a publicaţiilor academice şi unul dintre elementele majore ale procesului de cercetare ştiinţifică. Recenzarea îndeplineşte două funcţii cheie:

 • serveşte drept filtru: permite verificarea rezultatelor cercetării înainte de publicarea acestora;
 • îmbunătăţeşte calitatea cercetării: recenziile riguroase ale experţilor dintr-un anumit domeniu ajută la îmbunătăţirea punctelor cheie si corectează eventualele greşeli.

Înainte de a accepta rolul de recenzent, se solicită informaţii cu privire la existenţa unor conflicte de interese între recenzent şi autor. Un astfel de conflict de interese nu îl descalifică automat din procesul de recenzare, dar informarea editorului în legătură cu acestea îi va permite luarea unei decizii în cunoştinţă de cauză.

Procesul de recenzare va fi confidenţial, detalii despre lucrare nu trebuie dezvăluită unei terţe părţi. Dacă se doreşte solicitarea părerii unor colegi cu privire la articolul respectiv, trebuie informat editorul. Majoritatea editorilor apreciază observaţii suplimentare, dar procesul de recenzare trebuie să rămână confidenţial indiferent cine va fi implicat.

Manuscrisul va fi evaluat conform următoarelor criterii:

 • Originalitatea
  Cercetarea prezentată este suficient de nouă şi de interesantă pentru a justifica publicarea? Aduce aceasta o contribuţie la stadiul actual al cercetării?
 • Structura
  Este cartea bine structurată? Conţine toate elementele cheie (unde este cazul): introducere, metodologie, rezultate, concluzii?
 • Nivelul lingvistic
  Dacă lucrarea conţine greşeli gramaticale, deşi conţinutul ei ştiinţific va fi mai greu de înţeles, nu este nevoie să corectaţi greşelile de limbă, însă ar trebui să îl informaţi pe editor.
 • Cercetările anterioare
  Cartea citează în mod corespunzător referirile la cercetarea anterioară pe care se bazează? Există lucrări importante care au fost omise? Sunt corecte referinţele bibliografice?