ISMN

1. Ce este codul ISMN

Codul ISMN este un cod internaţional standardizat de identificare a publicaţiilor muzicale, definit prin SR ISO10957.

Standardul ISO 10957a fost revizuit şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008. Începând cu această dată, codul ISMN conţine 13 cifre - grupate în 4 segmente cu lungimi variabile, separate prin cratimă.

Codul este precedat de acronimul ISMN.

 • prefix 979-0 – identifică producţia editorială de publicaţii muzicale la nivel internaţional;
 • codul de editură – identifică editorul documentului. Lungimea sa variază în funcţie de numărul lucrărilor publicate de editorul respectiv;
 • numărul de identificare a documentului – numerotează documentul printre publicațiile editorului;
 • cifra de control – este ultima cifră a codului ISMN. Aceasta permite verificarea validităţii codului ISMN.

Algoritmul de calcul al cifrei de control aparţine Agenţiei Internaţionale ISMN de la Berlin.

2. Categorii de documente care primesc cod ISMN

Sunt identificate prin cod ISMN documentele muzicale editate pe teritoriul României, accesibile publicului, care nu sunt personalizate și nu apar cu periodicitate sub același titlu:

 • partituri muzicale complete;
 • partituri muzicale format redus / de studiu;
 • ştime;
 • instrucțiuni de interpretare ce însoțesc partiturile muzicale (pot fi disponibile împreună cu partitura sau separat) extrase dintr-o operă completă care pot fi utilizate individual;
 • textul/versurile cântecelor publicate împreună cu partitura muzicală (dacă sunt disponibile separat);
 • culegeri muzicale;
 • o înregistrare sonoră sau video care, împreună cu muzica tipărită, alcătuiesc o compoziţie;
 • publicaţii muzicale pe microfişe;
 • publicaţii muzicale Braille;
 • publicaţii muzicale electronice.

3. Categorii de documente care nu primesc cod ISMN

 • cărţi despre muzică, excepţie făcând cele care conţin note muzicale;
 • înregistrări audio sau video disponibile separat, care nu însoțesc un document muzical (acestea sunt identificate prin cod ISRC, respectiv cod ISAN);
 • publicaţii seriale (acestea sunt identificate prin cod ISSN).