Galeria rectorilor

2004 2012
 • 1967 – 1972 - inginer licențiat - Inginerie mecanică, UTBv
 • 1982 - doctor în domeniul Inginerie mecanică, UTBv
 • 2012-2016 - Directorul General al Institutului de Cercetare Dezvoltare ICDT
 • din 1998 - conducător de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică
 • promotorul și conducătorul Centrului de cercetare științifică: Sisteme de Energii Regenerabile și Reciclare, al Sistemului integrat de laboratoare: mecanisme articulate, CAD mecanisme, Studioul de Design; Laboratorul de Prototipare
 • Laureat al Ordinului Meritul pentru Învăţământ, grad de Înalt Ofiţer
 • Membru de Onoare al Academiei Româno-Americane de Arte și Științe
 • Doctor Honoris Causa al Universității Bloomfield, SUA
1990 1991 și 1991 2004
 • 1965 absolvent al Facultăţii de Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Institutul Politehnic din Braşov
 • 1971 - Doctor în ştiinţe inginereşti și conducător de doctorat în Mecanică tehnică şi vibraţii.
 • 1993-1996 - vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor
 • 1996 – 2004 - preşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor
 • 1990-2004 - membru corespondent al Academiei Române şi Rector al Universităţii Transilvania din Braşov
 • Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice din Chişinău, Universitatea din Petroşani, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Academia Tehnică Militară
 • membru de onoare al European Academy for Cultural and Scientific Developments
1984 1990
 • 1951 - 1956 - urmează Facultatea de Silvicultură din Brașov, secția Zone Verzi
 • 1970 - doctor în domeniul științe agricole și silvice la Institutul Politehnic din Brașov
 • specializări în Franța (Institutul de Cercetări Forestiere Nancy și Institutul de Amenajarea Ariilor Protejate din Paris), Bulgaria și Ungaria
 • 1973 - Diploma de onoare pentru activități și merite deosebite în cercetarea științifică forestieră
 • 2004 - Diploma de Excelență a Societății „Progresul Silvic”
1975 1984
 • 1959 – cadru didactic în domeniul mecanismelor și al roboților industriali la Institutul Politehnic din Brașov, la Catedra de Mecanisme și Organe de Mașini
 • 1972 – 1990 - prorector și rector al Universității din Brașov și șef de catedră
 • fondatorul școlii românești în domeniul sintezei structurale și al modelării transmisiilor cardanice
 • primul inginer român ales membru corespondent al Asociației Inginerilor Germani (VDI)
 • membru fondator al Federației Internaționale de Știința Mecanismelor și Mașinilor IFToMM.
 • 2004 - membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România și Președinte de Onoare al Asociației Române de Știința Mecanismelor și Mașinilor
1972 1975
 • 1946 - absolvent al Secției de Aviație a Facultății de Electromecanică din cadrul Școlii Politehnice București
 • 1947 - 1948 - asistent universitar la Școala Politehnică București
 • 1951 - 1968 - conferențiar suplinitor și profesor universitar titular, Institutul de Petrol, Gaze și Geologie București
 • 1964 - doctor inginer Teoria mecanismelor și a mașinilor, Institutul Politehnic București
 • 1967 - conducător de doctorat în cadrul Centrului de Mecanica Solidelor al Academiei Române
 • 1972 - doctor docent în științe, Institutul Politehnic Iași
 • Doctor honoris causa al Universității Imperiale din Tokio
 • 1990 - conducător de doctorat la Universitatea "Politehnica" București în specialitatea "Roboti industriali"
 • rector al Universității Transilvania din Brașov și adjunct al ministrului învățământului
1971 1972
 • 1954 - absolvent al Institutului Politehnic din Kiev, Facultatea de Mecanică
 • 1964 - doctor inginer la Institutul de Automecanică din Moscova
 • 1968 – profesor la Institutul Politehnic Braşov, Catedra de Automobile şi Tractoare și conducător de doctorat în specialitatea ”Automobile”
 • 1961-1963 - decan al Facultăţii de Mecanică
 • 1964-1972 - prorector al universităţii
 • 1972 - rector cu delegație
 • 1972-1973 - şef de catedră, membru în Consiliul Facultăţii de Mecanică, membru al Senatului Universităţii din Braşov
1953 1956, 1956 1961 și 1966 1971
 • 1950 – absolvent al Institutului Politehnic din Iaşi
 • 1953 - doctor inginer în specialitatea Tractoare la Institutul Politehnic din Harkov, devine conferențiar şi director la Institutul de Mecanică din Braşov
 • 1956 - inițiază unificarea institutelor de învățământ superior din Braşov
 • 1966 – 1971 - profesor şi rector al Institutului Politehnic din Braşov, inițiind investițiile pentru clădirile de pe Colina Universității, sub denumirea de Facultatea de Mecanică.
 • 1971 – determină înființarea Universității din Braşov, prin unificarea Institutului Politehnic cu Institutul Pedagogic
 • 1972 - titlu ştiințific de doctor docent
1961 1966
 • 1949 - 1956 - coordonează primele trei promoţii de ingineri la specializarea Automobile şi Tractoare
 • 1956 – predă disciplinele de Termotehnică, Mecanica fluidelor la Institutul Politehnic din Braşov
 • 1957-1959 - conduce Catedra Energetică
 • 1959 - 1973 - şef de catedră Termotehnică şi Mecanica fluidelor
 • 1961 – 1966 – rector, susținând realizarea întregului ansamblu de clădiri de pe colina Universităţii
 • 1993 - Premiul special al Societăţii Române a Termotehnicienilor pentru întreaga activitate, distincţie de profesor emerit și conducător de doctorat în domeniu Termotehnică, Termotehnică şi maşini termice, Termotehnică, maşini termice şi frigorifice.
1960 1971
 • 1952 – absolvent al Facultății de Chimie din Cluj
 • 1960 – 1971 - Rector al Institutului Pedagogic din Braşov și Şeful Catedrei de Chimie din Facultatea de Fizică – Chimie
 • 1971 – 1972 - prorector al Universității din Braşov
 • Coordonează activitatea din cele patru facultăți ale Institutului – Matematică, Fizică – Chimie, Ştiințele Naturii şi Muzică,
 • 1994 – 2000 – cadru asociat la Facultatea de Silvicultură, disciplina Biochimie
1953 1956
 • 1950 - inginer silvic și profesor suplinitor la Institutul de silvicultură Câmpulung Moldovenesc
 • 1950 – 1953 – director al Institutului Câmpulung Moldovenesc, predă Dendrometrie, Estimaţii forestiere şi Amenajarea pădurilor
 • 1953 – se transferă la Institutul din Braşov
 • 1953 – 1956 - rector al Institutului din Braşov
1951 - 1953
1949 - 1951
 • Numele Institutului de Mecanică este legat de implicarea lui Werner Voinarovski, prin deschiderea a două sedii, unul pe strada Postăvarul, nr. 1 (acum corpul N al universității) și al doilea sediu pe strada Vlad Țepeș din Brașov (fostul corp M al univerității)
 • Este primul director al Institutului de Mecanică.
 • De formație inginer, alături de alți colegi de la IAR Brașov a pus bazele Institutului Politehnic, fiind și primul director al acestuia
1951 1953
 • 1947 – absolvent al Facultății de Silvicultură din București
 • 1950 – șef lucrări la Facultatea de Silvicultură din Brașov
 • 1951 – 1953 - director de studii (decan) al Facultății de Silvicultură din Brașov
 • 1962 – titlul de doctor, coordonat de prof. Emil G. Negulescu
 • 1969 – conducător de doctorat
 • 1958 - 1961 - decan al Facultății de Silvicultură
 • 1961 - 1968 - prorector al Institutului Politehnic Brașov
 • 1952 – 1984 - șef de catedră
 • membru în colegiile ministerelor de silvicultură și al învățământului, membru în consiliul științific al Institutului de Cercetări Forestiere și membru al secției de silvicultură din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice
1950 1951
 • 1926 – absolvent al Școlii Politehnice din București, inginer silvic
 • obține titlul de doctor la Grenoble
 • 1933 – membru fondator al Institutului de Cercetări și Experimentație Forestieră
 • 1948 – transfer la Facultatea de Silvicultură din Brașov
 • 1948-1959 – profesor titular la disciplina Tehnica culturilor forestiere de protecție
 • 1950 – 1951 – decan al facultății
1949 - 1950
 • 1948 - se transferă la Institutul din Braşov de la Institutul din Câmpulung Moldovenesc, acolo unde predă disciplina Silvicultură (la profesorul Ciumac)
 • ocupă funcția de director al Direcţiei învăţământului din Ministerul silviculturii
 • 1949 – 1950 – conduce Institutul de Silvicultură din Brașov
 • Cadru didactic până în 1960 la Brașov, după care se întoarce în Bucovina
1948 1949
 • 1925 – absolvent al Școlii Politehnice din București, secția de Silvicultură
 • 1926 – 1929 urmează cursurile Facultății de Științe de la Universitatea din Cluj, licențiat al secției de Geografie
 • 1933 – doctor în Geografie, la Cluj
 • 1926 – 1942 - profesor și director la Școala silvică din Gurghiu
 • 1928 – 1930 - conferențiar suplinitor la Academia de Înalte științe Agronomice din Cluj.
 • 1948 - profesor și primul decan al Facultății de Silvicultură din Brașov
 • 1953 - conducător de doctorat
 • 1969 - membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice și președinte al Secției de Silvicultură.
 • 1970 - titlul de profesor emerit
 • 1969 - 1983 - membru al comisiei superioare de diplome