Programe de studii - Licență

 

Științe inginerești

 

Ingineria autovehiculelor


Acest program de studii se încadrează în domeniul de specializare Ingineria autovehiculelor. Durata studiilor este de 4 ani (240 credite ECTS).

Absolvenții acestui program obțin competențe în CAD, CAM, CAE, prototipare virtuală, dezvoltare de sisteme software pentru autovehicule, proiectarea și testarea motoarelor cu ardere internă, dinamica autovehiculelor, dinamica fluidelor, siguranța autovehiculelor, diagnosticarea autovehiculelor, reconstrucția accidentelor de circulație, telematică rutieră, vehicule hibride și electrice. După finalizarea studiilor, absolvenții vor avea posibilitatea să-şi desfăşoare activitatea ca inginer în diverse sectoare de activitate din domeniul autovehiculelor, precum proiectare asistată de calculator; fabricație și exploatare; întreținere şi reparații; consultanță; evaluare daune, asigurări; expertiza accidentelor de circulație; specialist în cadrul ISCTR/ARR/RAR/Poliție rutieră etc.

 

Certificat EUR-ACE

 

Click aici pentru detalii

 

Acest program de studii se încadrează în domeniul de specializare Ingineria autovehiculelor. Durata studiilor este de 4 ani (240 credite ECTS). Absolvenții acestui program obțin competențe în CAD, CAM, CAE, prototipare virtuală, dezvoltare de sisteme software pentru autovehicule, proiectarea și testarea motoarelor cu ardere internă, dinamica autovehiculelor, dinamica fluidelor, siguranța autovehiculelor, diagnosticarea autovehiculelor, reconstrucția accidentelor de circulație, telematică rutieră, vehicule hibride și electrice. După finalizarea studiilor, absolvenții vor avea posibilitatea să-şi desfăşoare activitatea ca inginer în diverse sectoare de activitate din domeniul autovehiculelor, precum proiectare asistată de calculator; fabricație și exploatare; întreținere şi reparații; consultanță; evaluare daune, asigurări; expertiza accidentelor de circulație; specialist în cadrul ISCTR/ARR/RAR/Poliție rutieră etc.

 

Click aici pentru detalii

 

Acest program de studii se încadrează în domeniul de specializare Ingineria autovehiculelor. Durata studiilor este de 4 ani (240 credite ECTS). Limba de predare este exclusiv engleză.

Absolvenții acestui program obțin competențe în CAD, CAM, CAE, prototipare virtuală, dezvoltare de sisteme software pentru autovehicule, proiectarea și testarea motoarelor cu ardere internă, dinamica autovehiculelor, dinamica fluidelor, siguranța autovehiculelor, diagnosticarea autovehiculelor, reconstrucția accidentelor de circulație, telematică rutieră, vehicule hibride și electrice. După finalizarea studiilor, absolvenții vor avea posibilitatea să-şi desfăşoare activitatea ca inginer în diverse sectoare de activitate din domeniul autovehiculelor, precum proiectare asistată de calculator; fabricație și exploatare; întreținere şi reparații; consultanță; evaluare daune, asigurări; expertiza accidentelor de circulație; specialist în cadrul ISCTR/ARR/RAR/Poliție rutieră etc.


 Certificat EUR-ACE


Click aici pentru detalii

 

Ingineria transporturilor


Programul de studii Ingineria transporturilor şi trafic se derulează în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, sub îndrumarea Departamentului de Autovehicule şi Transporturi. Programul se încadrează în domeniul de specializare Ingineria transporturilor. Disciplinele programului de studii sunt parcurse de studenţi într-o succesiune logică, pornind cu cele de cultură tehnică generală şi continuând cu cele specifice domeniului de ingineria transporturilor, definind atât competenţele generale, cât şi pe cele de specialitate. Aceste discipline creează baza necesară posibilităţii continuării şi aprofundării studiilor prin forma master şi doctorat.

 

Certificat EUR-ACE

 

Click aici pentru detalii

Inginerie mecanică


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria mecanică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe specifice legate de procedurile şi mijloacele moderne ale proiectării asistate de calculator, bazate pe cele mai noi teorii şi metode legate de modelarea şi comportarea materialelor şi structurilor mecanice deformabile la solicitări statice şi dinamice, structuri realizate din materiale metalice, nemetalice, lemn, compozite ş.a. Programul de studii are o bază formativă multidisciplinară și interdisciplinară.


 Certificat EUR-ACE


 

Click aici pentru detalii

 


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria mecanică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe specifice legate de procedurile şi mijloacele moderne ale proiectării asistate de calculator, bazate pe cele mai noi teorii şi metode legate de modelarea şi comportarea materialelor şi structurilor mecanice deformabile la solicitări statice şi dinamice, structuri realizate din materiale metalice, nemetalice, lemn, compozite ş.a. Programul de studii are o bază formativă multidisciplinară și interdisciplinară. 

Click aici pentru detalii

 

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria mecanică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe specifice legate de procedurile şi mijloacele moderne ale proiectării asistate de calculator, bazate pe cele mai noi teorii şi metode legate de modelarea şi comportarea materialelor şi structurilor mecanice deformabile la solicitări statice şi dinamice, structuri realizate din materiale metalice, nemetalice, lemn, compozite ş.a. Programul de studii are o bază formativă multidisciplinară și interdisciplinară.

 

Click aici pentru detalii

 Ingineria designului de produs (EN)

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie mecanică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc cunoștințe diversificate și abilități în designul şi dezvoltarea integrată de produse high-tech pentru dezvoltare durabilă, prin considerarea întregului ciclu de viață al unui produs, într-o abordare integrată orientată spre utilizarea energiilor curate, a produselor prietenoase cu mediul și cu grad ridicat de valorificare la sfârșitul vieții.

 

Click aici pentru detalii

 

Inginerie aerospațială


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie aerospațială. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în utilizarea aplicațiilor software pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei aerospațiale, proiectarea formei si evaluarea performanțelor, stabilității si manevrabilității aparatelor de zbor, proiectarea şi testarea elementelor structurii primare metalice şi compozite, proiectarea tehnologică, fabricația, planificarea și exploatarea sistemelor de fabricare, asigurarea exploatării aeroportuare în conformitate cu reglementările aeronautice internaționale și cu manualele de calitate. Obiectivul general al programului de studii: formarea specialistului de tip inginer, cu studii de licență în domeniul ingineriei aerospațiale, capabil să se integreze rapid în domeniul economic din țara noastră sau din străinătate.

 

Certificat EUR-ACE

Click aici pentru detalii

 

Inginerie industrială


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria industrială. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în proiectarea, elaborarea documentelor necesare și implementarea sistemului de management al calității; configurarea, realizarea, programarea, și exploatarea asistată a sistemelor de fabricație, proiectarea sistemului de management integrat, utilizarea standardelor din domeniul calitate – securitate – mediu, precum și stabilirea metodelor de evaluare, analiză și îmbunătățire a calității produselor, proceselor și sistemelor de management, precum și analiza fiabilității produselor și a capabilității proceselor în condițiile unei dezvoltări durabile.


 Certificat EUR-ACE


 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Programul de studii pregăteşte specialişti în domeniul ingineriei, pentru desfășurarea activităților din sfera digitalizării producției: proiectarea sistemelor de producție digitale; proiectarea asistată de calculator a echipamentelor, maşinilor şi a sistemelor inteligente de fabricație, comanda și mentenanța acestora; interconectarea instalațiilor și sistemelor IT prin Internet of Things (IoT); modelarea digitală a unei fabrici în format 3D prin utilizarea unor software-uri de ultimă generație; dezvoltarea echipamentelor industriale inteligente și a sistemelor logistice industriale; proiectarea echipamentelor și tehnologiilor neconvenționale de fabricație.

 

Certificat EUR-ACE

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria industrială. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Obiectivul acestui program de studiu este formarea specialistului cu studii de licență în domeniul ingineriei industriale, capabil să se integreze rapid în domeniul economic, având competențele necesare proiectării constructive și tehnologice, utilizării tehnicilor și metodelor specifice ingineriei industriale.

 

Certificat EUR-ACE

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Calificarea Ingineria securității în industrie asigurată de programul de studii cu aceeași denumire presupune în principal formarea de ingineri capabili să coordoneze activitățile de securitate în industrie. Prin Legea securității și sănătății în muncă (SSM), se instituie prezumția de răspundere generală a angajatorului în toate problemele referitoare la securitatea și sănătatea în muncă din cadrul societății sale. Problemele privind identificare și evaluarea riscurilor, stabilirea celor mai adecvate măsuri, activități și posibilități de preîntâmpinare a accidentelor din societatea respectivă îi revin în totalitate angajatorului, iar pentru punerea lor în aplicare este necesară prezența unor specialiști de cea mai înaltă clasă în domeniul SSM.

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Specializarea Ingineria Sudării este aceea de a forma specialişti cu studii superioare, prin pregătire universitara initiala si postuniversitara, in domeniul de studii universitare de licenta „Inginerie Industriala”, fiind in concordanta cu prevederile Cartei universitare ale Universitatii Transilvania din Brasov si in acord cu prevederile Strategiei Europa 2020.

 

Absolventii specializării Ingineria Sudării se bucură de o meritată apreciere pe piata fortei de muncă din România, datorită pregătirii complexe şi de înalt nivel de care dau dovadă în activitatea economică, in diferite sectoare de activitate, precum: realizarea de structuri metalice, tehnică nucleară, echipamente pentru rafinării şi instalatii petrochimice, constructia de nave, automobile, vagoane şi locomotive, aeronave, echipamente agricole şi bunuri de consum etc. Multi dintre absolventii specializării Ingineria Sudarii îşi desfăşoară in prezent activitatea în străinătate: S.U.A., Canada, Franta, Germania, Belgia, Australia, Turcia, Cehia ş.a., unii dintre aceştia ajungând în scurt timp şefi de compartimente şi manageri, ca o recunoaştere a competentei şi a importantei muncii lor (Air liquide Ductil Buzău, Linde, ESAB, etc).

 

Certificat EUR-ACE

 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie Industrială. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe integrate în proiectarea și promovarea de produse inovative şi competitive, utilizând software specializat și ținând seama de regulile esteticii și ergonomiei, concomitent cu cunoştințe care îi fac capabili să integreze rapid cele mai noi dezvoltări tehnologice referitoare la utilizarea rațională şi economia de materii prime şi energie. Programul de studii are certificare EUR-ACE, care asigură recunoaștere europeană a diplomei de inginer.


 Certificat EUR-ACE


 

Click aici pentru detalii

 

Domeniul de licența în care se încadrează programul de studii este Inginerie Industriala. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Pe parcursul anilor de studii, studenții dobândesc competente de concepție, proiectare și dezvoltare a sistemelor de conversie a energiilor regenerabile precum și de promovare și implementare a acestor sisteme în mediul construit, în mijloace de transport sau în produse de larg consum. Programul de studii asigura absolvenților și competente în domeniul antreprenoriatului și al consultanței pentru funcționarea, mentenanța și marketingul componentelor și sistemelor de conversie a energiilor regenerabile.

 

Click aici pentru detalii

 

Inginerie și management


Acest program de studii se încadrează în domeniul de licență Inginerie și management . Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Absolvenții programului de studii, care combină armonios partea teoretică cu cea practică, sunt îngineri specialişti în înființarea, dezvoltarea, menținerea, redresarea, cesionarea, lichidarea sau finanțarea unei afaceri industriale, ca factor esențial de creştere a valorii, prin cunoaşterea şi utilizarea legilor ingineriei, economiei și societății. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei și managementului.

 

Click aici pentru detalii 

 


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie şi management. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Absolvenții programului de studii sunt capabili să deruleze activități în toate categoriile de organizații economice din domeniul productiv, comercial sau cel al prestărilor de servicii dar și al organizațiilor care dezvoltă proiecte de afaceri, acumulând cunoștințe teoretice, experiență practică și atitudine etică adecvată. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei și managementului.

Certificat EUR-ACE

 

Click aici pentru detalii


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie și Management. Durata studiilor este de 4 ani și asigură formarea unor specialişti cu dublă calificare, în domeniile tehnic şi economic, cu aptitudini manageriale şi antreprenoriale, capabili să abordeze proiectarea produselor şi dezvoltarea tehnologiilor în funcție de cerințele pieței, în condiții de maximă eficiență. Continua creștere a competitivității economice, atât la nivel national dar și international, corelată cu dezvoltarea amplă a domeniilor tehnice a dezvoltat ideea realizării unei duble pregătiri în cadrul învațământului universitar care permite și creșterea flexibilității oportunităților de ocupare a unui post pe piața muncii.

 

Certificat EUR-ACE

Click aici pentru detalii

 


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie și management. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc atât competențe tehnice, specifice modului de organizare a fluxurilor tehnologice din hoteluri, restaurante și destinații turistice, cât și competențe economice, permițând gestionarea și planificarea în mod corespunzător a oricărui tip de afacere din domeniul industriei ospitalității, precum și a oricărei destinații turistice rurale sau urbane. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei, turismului și ospitalității.

 

Certificat EUR-ACE

 

Click aici pentru detalii

 


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie și management. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS).Programul de studii îmbină discipline și cunoștiințe atât din domeniul ingineresc cât și din cel economic/managerial, oferind absolvenților competențe potrivite unei game foarte largi de locuri de muncă.

 

Click aici pentru detalii

 

Ingineria materialelor


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria materialelor. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de cercetare și proiectare a proceselor de sinteză și integrare de noi materiale (metalice, ceramice, compozite) în dispozitive de înaltă tehnologie în condiții de eficiență economică și protecție a mediului, de analiză a caracteristicilor materialelor și proiectare de tehnologii pentru obținerea de noi produse aplicând tehnici avansate.

 

Click aici pentru detalii

 

Calculatoare și tehnologia informației


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Calculatoare și tehnologia informației. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de abordare a componentelor fundamentale pentru mediile software: compilatoare, asambloare, simulatoare, sisteme de operare, competențe de analiză, proiectare şi utilizarea componentelor pentru electronica programată: microprocesor, microcontroller, procesoare digitale de semnal, interfețe, memorii și competențe de analiză, proiectare şi experimentarea sistemelor digitale, a sistemelor de calculși a sistemelor pe bază de calculator (embedded systems). Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul IT.

 

Click aici pentru detalii

 


Acest program de studii se încadrează în domeniul de licență Calculatoare și tehnologia informației. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Obiectivul general al programului de studii Tehnologia Informației este acela de a pregati specialiști capabili să foloseasca atât sistemele hardware, cat și cele software, la cel mai înalt nivel profesional în scopul achiziției, stocarii, procesarii și transferului de date.

 

Click aici pentru detalii

Ingineria sistemelor


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria sistemelor. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS).

Studenții dobândesc competențe de utilizare a tehnicilor de proiectare asistată pe calculator, ori de proiectare, implementare și mentenanță a rețelelor de calculatoare, pentru aplicații de automatică şi informatică aplicată. Finalizarea acestui program de studii permite absolvenților abordarea următoarelor profesii: inginer pentru dezvoltare de sisteme automate; inginer pentru sisteme şi echipamente de automatizare; inginer de dezvoltare software pentru conducerea proceselor; proiectant de sisteme automate şi de sisteme informatice.

 

Click aici pentru detalii

 

Inginerie electrică


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie electrică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Abolvirea acestui program de studii asigură formarea deprinderilor specifice unui inginer de profil electric: aplicarea adecvată a cunoştintelor fundamentale din electrotehnică, analizarea şi proiectarea instalatiilor, echi¬pamentelor şi maşinilor electrice, cunoaşterea şi utilizarea unor pachete de programe pentru proiectarea instalatiilor, echi¬pamentelor şi maşinilor electrice, cunoaşterea arhitecturii calculatoarelor, perifericelor şi a retelelor de calculatoare, cunoaşterea şi aplicarea de tehnici de mă¬su¬rare pentru sistemele electrice, cunoaşterea şi aplicarea de metode de con¬trol şi automatizare a proceselor industriale.

 

Click aici pentru detalii

 


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria electrică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în proiectarea şi modelarea circuitelor electrice şi electronice de putere, în exploatarea rețelelor de calculatoare, în dezvoltarea de aplicații pentru automatizări şi control industrial. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei, prin imbinarea ingineriei electrice şi a ştiinței calculatoarelor.

 

Click aici pentru detalii

 

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Specific programului este faptul că asigură o pregătire echilibrată în domeniul hardware şi software în vederea proiectării sistemelor înglobate (embedded) care în prezent intră în componenta majoritătii sistemelor electronice şi de calcul. Pivotul principal în pregătire este constituit din discipline legate de sisteme pe bază de calculator în jurul căruia se grupează discipline de aplicatii. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea profesiilor în domeniul IT, foarte căutate în prezent pe piata muncii.

 

Click aici pentru detalii

 


Acest program de studii se încadrează în domeniul de licență Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de analiză, dezvoltare şi conducere a activităților din domeniul telecomunicațiilor, prin utilizarea de medii software specifice, monitoare şi emulatoare de protocol pentru comunicațiile digitale fixe şi mobile, comunicațiile industrial şi telematică, precum și abilitatea de a configura, testa, exploata şi administra sisteme de comunicații, de a elabora arhitecturi şi planuri de rețele integrate de comunicații şi de calculatoare. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii îndomeniul tehnologiilor informatice și de comunicații.

 

Certificat EUR-ACE

 

Click aici pentru detalii

 

Mecatronică și robotică


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Mecatronică și Robotică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Misiunea programului de studii Mecatronică (MECAnică + elecTRONică + informatICĂ) o reprezintă pregătirea interdisciplinară a viitorilor ingineri, în ceea ce privește principiile și modalitățile concrete de integrare a ingineriei mecanice, electronicii și software-ului. Absolvenții trebuie să fie capabili să conceapă, să proiecteze, să realizeze, să exploateze, să întrețină și să depaneze produse și sisteme mecatronice.

 

Certificat EUR-ACE

 

Click aici pentru detalii

 


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Mecatronică și Robotică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Misiunea programului de studii Mecatronică (MECAnică + elecTRONică + informatICĂ) o reprezintă pregătirea interdisciplinară a viitorilor ingineri, în ceea ce privește principiile și modalitățile concrete de integrare a ingineriei mecanice, electronicii și software-ului. Absolvenții trebuie să fie capabili să conceapă, să proiecteze, să realizeze, să exploateze, să întrețină și să depaneze produse și sisteme mecatronice.

Certificat EUR-ACE

 

Click aici pentru detalii

 

Inginerie geodezică


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie geodezică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de utilizare a aparaturii topografice, geodezice și fotogrammetrice, de aplicare a metodelor specifice măsurătorilor terestre și cadastrului, de întocmire a documentațiilor topografice și cadastrale. La finalul celor patru ani de studii absolvenții pot alege diferite profesii pe care le conferă domeniul ingineriei geodezice.

 

Click aici pentru detalii

 

Silvicultură


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Silvicultură. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe diverse pentru: Gospodărirea durabilă a fondului forestier, cinegetic și salmonicol, Elaborarea şi implementarea proiectelor tehnico-economice specifice producției forestiere, cinegetice şi salmonicole, Elaborarea, aplicarea şi monitorizarea proiectelor de reconstrucție ecologică a ecosistemelor, Aplicarea măsurilor de protecție, ameliorare şi creştere a productivității pădurilor, Cunoaşterea şi controlul aplicării cadrului legal, administrativ, financiar-contabil şi de piață specific silviculturii, Administrarea sistemului informațional al silviculturii.

 

Certificat EUR-ACE

 

Click aici pentru detalii

 


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Silvicultură. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe diverse pentru: gospodărirea durabilă a fondului forestier, cinegetic și salmonicol, elaborarea şi implementarea proiectelor tehnico-economice specifice producției forestiere, cinegetice şi salmonicole, elaborarea, aplicarea şi monitorizarea proiectelor de reconstrucție ecologică a ecosistemelor, planificarea, organizarea şi coordonarea activităților specifice creşterii, protecției, siguranței sanitar-veterinare şi de ameliorare a speciilor de interes cinegetic şi salmonicol, coordonarea administrativă, financiar-contabilă şi de marketing în domeniul creşterii şi valorificării speciilor de interes cinegetic şi salmonicol, implementarea metodelor de bonitare a fondului cinegetic şi salmonicol; evaluarea speciilor de vânat şi gestionarea bazelor de date specifice.

 

Click aici pentru detalii

 

Certificat EUR-ACE


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Silvicultură. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Programul de studii Exploatări Forestiere (EF) asigură formarea abilităților şi creează cadrul necesar achiziției şi testării competențelor referitoare la activitatea de valorificare rațională, integrală şi complexă a resurselor pădurii în raport cu cerințele gestionării durabile a patrimoniului forestier. Pregătirea asigurată de programul de studii EF acoperă domenii de activitate diverse, cu conexiuni largi în ingineria și protecția mediului: silvicultură, exploatări forestiere, prelucrarea primară a lemnului, transporturi, construcții, valorificarea superioară a produselor pădurii ș.a.

 

Certificat EUR-ACE

 

Click aici pentru detalii

 

Inginerie forestieră


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie forestieră. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS) şi este disponibil atât in varianta cu, cât şi fără frecvență (IFR). Studenții dobândesc competențe privind tehnologiile de prelucrare a lemnului, proiectare tehnică şi tehnologică a mobilierului şi a altor produse finite din lemn, obținere şi prelucrare a unor materii prime lemnoase (furnire, placaj, plăci din aşchii şi fibre de lemn etc.), proiectare de produs utilizând soft-uri de proiectare 2D şi modelare 3D.

 

Click aici pentru detalii

 


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie forestieră. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc, pe lângă competențe generale în domeniul ştiinței şi ingineriei lemnului, competențe specifice, privind designul şi proiectarea tehnologică a mobilierului de artă şi modern, precum şi a altor produse finite din lemn (uşi, ferestre, instrumente muzicale, jucării, ambalaje, obiecte sportive ş.a.). Alte competențe vizează cunostințe tehnice şi tehnologice în domeniul materialelor lemnoase şi a compozitelor pe bază de lemn, precum şi în domeniul conservării-restaurării mobilei. Organizarea şi conducerea proceselor de producție în industria mobilei şi a produselor finite din lemn completează pregătirea de specialitate a viitorului inginer.

 

Click aici pentru detalii

 

Ingineria instalațiilor


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria instalațiilor. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe privind proiectarea sistemelor de instalații pentru construcții (sanitare, de încălzire, de ventilare și climatizare, electrice, frigorifice, rețele de apă, rețele termice) și organizarea și conducerea procesului de execuție, exploatare și întreținere a sistemelor de instalații pentru construcții. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii din domeniul instalațiilor pentru construcții.

 

Click aici pentru detalii

 

Inginerie civilă


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie civilă.
Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de proiectare, organizare şi conducere a proceselor de execuţie, expoatare şi întreţinere a construcţiilor de căi ferate, drumuri şi poduri. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul proiectării, execuţiei şi exploatării lucrărilor de căi ferate, drumuri şi poduri.

 

Certificat EUR-ACE

 

Click aici pentru detalii

 


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie civilă.
Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de proiectare, organizare şi conducere a proceselor de execuţie, expoatare şi întreţinere a construcţiilor de căi ferate, drumuri şi poduri. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul proiectării, execuţiei şi exploatării lucrărilor de căi ferate, drumuri şi poduri.

 

 Certificat EUR-ACE

 

Click aici pentru detalii

 

Ingineria produselor alimentare


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria produselor alimentare. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Obiectivul acestui program de studii este de a asigura pregătirea profesională a specialiștilor în domeniul controlului și expertizei produselor alimentare. Scopul acestui program de studiu este de a forma ingineri cu pregătire generală în domeniul tehnologiilor alimentare, al microbiologiei, biochimiei, conducerii proceselor și exploatării utilajelor. Noțiunile teoretice însușite la orele de curs sunt aplicate în cadrul orelor de laborator pentru controlul fabricatiei si al calității produselor alimentare, identificării și dozării constituenților alimentelor, poluanților alimentari.


 Certificat EUR-ACE


Click aici pentru detalii


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria produselor alimentare. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe: Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noțiunilor specifice ştiinței alimentului şi siguranței alimentare; Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalațiilor din industria alimentară; Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare; Proiectarea de produse alimentare noi, implementarea şi managementul de proiecte; Managementul producției, marketingul şi controlul calității produselor alimentare;

 

Click aici pentru detalii

 

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de concepere a fluxurilor, proceselor şi sistemelor tehnice, economice, financiare juridice şi socio-culturale în unitățile de alimentație publică şi agroturism, precum și de management al unităților de producție/prestări servicii în industria turismului şi a strategiilor şi politicilor de marketing din domeniu. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul industriei turismului.

 

Click aici pentru detalii

 

Ingineria mediului


Domeniul de licența în care se încadrează programul de studii este Ingineria Mediului. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Pe parcursul anilor de studii, studenții dobândesc competente interdisciplinare care le permit ca, la finalizarea studiilor, să activeze în proiectarea, implementarea și managementul proceselor și tehnologiilor de depoluare, precum și în dezvoltarea de produse cu impact redus asupra mediului și în auditarea sistemelor de producție.

 

Certificat EUR-ACE

 

Click aici pentru detalii

 

Științe inginerești aplicate


Studenții dobândesc competențe de concepția, construcția și gestiunea protezelor și ortezelor; proiectarea, construcția, mentenanța și asigurarea fiabilității aparatelor și sistemelor medicale; gestionare și exploatare a sistemelor biomedicale; sisteme de asistare a persoanelor cu patologii severe, pentru monitorizarea pacienților în chirurgie și terapie intensivă sau monitorizarea persoanelor sănătoase în medii agresive asupra sănătății.

 

Certificat EUR-ACE

 

Click aici pentru detalii

 


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Științe inginerești aplicate. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de utilizare a tehnicilor și procedurilor optometrice de evaluare, analiză și prescripție sisteme de corecție vizuală, de antrenament vizual, de mentenanță și ergonomie a aparatelor medicale, de proiectare asistată pe calculator a diferitelor sisteme optice de corecție și ajutor vizual pentru persoanele cu vedere scăzută, de realizare tehnologică a elementelor optice din aparatura specifică.

Certificat EUR-ACE

 

Click aici pentru detalii

 

 

Matematică și științe ale naturii

 

Matematică


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Matematică. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Studenții dobândesc calități necesare practicării activității de predare a matematicii si informaticii în învățământul preuniversitar.

 

Click aici pentru detalii

 

Informatică


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studiu este Informatică. Durata studiilor este de 3 ani, cu 180 credite ECTS. Studenții dobândesc competențe pentru utilizarea și configurarea sistemelor de calcul, a sistemelor de operare și a rețelelor de calculatoare, precum și pentru specificarea, proiectarea şi dezvoltarea produselor software moderne folosind limbaje de programare orientate pe obiecte și metodologii şi platforme actuale de dezvoltare a programelor. Linia de forță a programului de studiu Informatică este dată de pachetul celor 8 discipline opționale propuse studenților în anii al doilea și al treilea, orientate către utilizarea internet-ului prin soluții moderne precum: baze de date distribuite, cloud computing, data science, internet of things, proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor mobile.

 

Click aici pentru detalii

 


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Informatică. Studiile se desfășoară pe durata a 3 ani, 180 de credite ECTS. Studenții dobândesc cunoștințe teoretice și practice de algoritmică, programare în C, C++, Java, C#, baze de date, tehnologii web, inteligență artificială, rețele de calculatoare, calcul paralel, programarea dispozitivelor mobile etc. Specializarea este asigurată de cele 8 materii opționale din anii 2 și 3, orientate spre folosirea de tehnologii actuale și sisteme inteligente. Sunt vizate atât elemente fundamentale, cât și contactul cu tehnologiile actuale. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea unui spectru larg de profesii în domeniul IT.

 

Click aici pentru detalii

 


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Informaticӑ. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de organizarea, proiectarea, exploatarea informațiilor în orice format utilizând diverse limbaje de programare și medii de programare; analiza, proiectarea, implementarea, webdesignul softului în domeniul industriei, economiei și serviciilor; dezvoltarea abiltӑților de comunicare într-o limbă de circulație internațională (germanӑ, engleză) și de colaborare interdisciplinarӑ, specifice procesului de realizare/ utilizare a sistemelor în Internet/ Intranet.

 

Click aici pentru detalii

 

 

Științe sociale

 

Administrarea afacerilor


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Administrarea afacerilor. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Pregătirea viitorilor economiști specializați în administrarea afacerilor se face conform unui plan de învăţământ competitiv la nivel internațional, asigurând dezvoltarea cunoştinţelor teoretice și a competențelor profesionale și transversale necesare pe piața muncii. Practica studențească se desfășoară pe parcursul a unui număr de 84 de ore în companii multinaționale și/sau întreprinderi românești mici, mijlocii și mari. Pe parcursul anilor de studiu, studenții sunt consiliați și orientați în carieră de cadrele didactice astfel încât, după absolvire, să cunoască ocupația cea mai potrivită pentru dezvoltarea unei cariere de succes.

 

Click aici pentru detalii

 


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Administrarea afacerilor. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii, în comercializarea produselor/serviciilor, în gestionarea relațiilor cu clienții si furnizorii, în gestionarea şi alocarea resurselor materiale şi financiare, în asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism şi servicii și pentru a oferi asistență în managementul resurselor umane. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul economic.

 

Click aici pentru detalii

 

Cibernetică, statistică și informatică economică


Programul de studii de licență Informatică economică se încadrează în domeniul de licență Cibernetică, Statistică și Informatică economică. Durata studiilor este de 3 ani (180 credite ECTS). Programul asigură studenților cunoştințe avansate în domeniul informaticii şi economiei, printr-o îmbinare optimă a disciplinelor economice generale cu cele de specialitate. Programul de studii de licență Informatică economică a fost conceput în concordanță cu standardele învățământului universitar european şi are corespondent în specializările Business Information Systems, Management Information Systems, asigurând absolvenților noştri posibilități multiple şi şanse sporite de afirmare profesională în domeniul informaticii.

 

Click aici pentru detalii

 

Contabilitate


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Contabilitate. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de înregistrare a operațiunilor economice în contabilitatea entității/organizației, de utilizare a resurselor informatice în domeniul financiar-contabil, de prelucrare a informațiilor în vederea întocmirii rapoartelor financiar-contabile și fiscale, de determinare și interpretare a indicatorilor economico-financiari, dar și competențe legate de realizarea operațiunilor specifice controlului financiar-contabil.

 

Click aici pentru detalii

 

Economie și afaceri internaționale


Acest program de studii se încadrează în domeniul de specializare Economie și afaceri internaționale. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS).

În cadrul programului studenții vor învăța să realizeze studii pentru societăți comerciale, instituții private și publice, în domeniul afacerilor internaționale, să negocieze și să derulaeze tranzacții cu produse şi/sau servicii pe piețele internaționale sau să gestioneze bazele de date în domeniul afacerilor internaționale. După finalizarea studiilor, perspectivele de angajare sunt pe posturi precum: inspector/referent/consilier/cercetător în relații economice internaționale, expert/inspector vamal, șef agenție bursieră, șef serviciu bancă/ societate leasing etc.

 

Click aici pentru detalii

 

Finanțe


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este FINANȚE. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de administrare financiară a firmelor, de gestiune a impozitelor și taxelor, de analiză și previziune financiară a activității firmelor, de asigurări comerciale, precum și de management bancar. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniile finanțelor firmei, finanțelor publice centrale și locale, instituțiilor publice, societăților de asigurări, băncilor și instituțiilor financiar-bancare.

 

Click aici pentru detalii

 

Management


Durata studiilor este de 3 ani (180 credite ECTS). Studenții dobândesc competențe privind: elaborarea și implementarea de strategii și politici ale organizației; identificarea, analiza și gestionarea elementelor care definesc mediul intern și extern al organizației prin diagnosticare și analiză SWOT; aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă; identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.

 

Click aici pentru detalii

 

Marketing


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Marketing. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Disciplinele din planul de învățământ asigură formarea specialiştilor în domeniul marketingului, capabili să-şi asume un rol activ în viața organizațiilor, prin rezolvarea unor probleme specifice ale acestora în relația cu piața. Absolvenții vor dobândi competențe profesionale privind aplicarea principiilor, metodelor şi tehnicilor de marketing într-o varietate de contexte şi situații specifice, în scopul dezvoltării activităților din cadrul organizațiilor, precum și competențe transversale de comunicare și dezvoltare personal.

 

Click aici pentru detalii

 

Psihologie


Domeniul de licență în care se încadrează programul de studii este Psihologie. Programul funcționează în două forme, învățământ de zi și la distanță. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de operare cu concepte fundamentale din domeniul psihologiei, de proiectare și realizare a unui demers de cercetare în domeniu, de evaluare a situațiilor critice și a celor problematice, de evaluare psihologică a persoanelor și a grupului, de proiectare și realizare a intervențiilor psihologice. Finalizarea acestui program de studii permite absolvenților abordarea mai multor profesii din domeniul psihologiei.

 

Click aici pentru detalii

 

Științe ale educației


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Științe ale educației. Durata studiilor, la formele de învățământ cu frecvență (IF) și la distanță (ID), este de 3 ani (180 de credite ECTS). Disciplinele din planul de învățământ asigură formarea și dezvoltarea competențelor profesionale specifice pentru domeniul educației, la nivelul ciclului primar și preșcolar. Programul de studii pregătește profesori pentru învățământul preșcolar și primar și specialiști/experți în educația preșcolarilor și a școlarilor mici.

 

Click aici pentru detalii

 


Domeniul de licență în care se încadrează programul de studii este Științe ale Educației. Durata studiilor este de 3 ani (180 ECTS). Prin diversitatea disciplinelor puse la dispoziția studentului, programul vizează formarea și dezvoltarea competențelor de bază ale specialistului în Psihopedagogie specială în acord cu expectanțele societății contemporane. Absolventul va avea competențe: de evaluare complexă și intervenție psihopedagogică specifică pentru copiii, tinerii și adulții cu cerințe educative speciale; proiectarea de programe educaționale adaptate pentru diverse niveluri și grupuri țintă;

 

Click aici pentru detalii

 

Drept


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Drept. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de cunoaşterea şi înțelegerea principalelor concept, valori, principii şi reguli din sistemul juridic românesc, precum şi explicarea relațiilor dintre diferitele domenii ale acestui sistem; înțelegerea principiilor generale de drept; cunoaşterea legislației, precum şi a cazurilor esențiale din jurisprudența românească şi europeană; formularea de argumente plauzibile pentru susținerea unei opinii sau punct de vedere în context juridic. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul juridic.

 

Click aici pentru detalii

 

Asistență socială


Acest program de studii se încadrează în domeniul de specializare Asistență socială. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS).

Competențele și abilitățile dobândite în cadrul acestui program de studii se referă la intervențiile specifice pentru reducerea riscurilor sociale de la nivel individual, familial, de grup, comunitar şi societal; elaborarea, implementarea şi evaluarea proiectelor, programelor și politicilor de asistență socială pentru diferite categorii vulnerabile etc. sau consiliere şi alte metode de intervenție specializată acordate în mediul familial sau instituțional. După finalizarea studiilor, abslovenții pot activa ca asistenți sociali în cadrul serviciilor sociale destinate diferitelor categorii: copii, familii, minorități etnice, vârstnici, persoane cu dizabilități, persoane fără adăpost, persoane dependente de droguri etc.

 

Click aici pentru detalii

 

Sociologie


Domeniul fundamental – științe sociale, domeniul de licență – sociologie, durata studiilor – 3 ani (180 de credite ECTS). Licența în sociologie constituie o profesie de excepție:
- misiunea sociologiei este de a scoate oamenii din indiferență și cunoaștere inertă și de a-i pune în acțiune; cu licența în sociologie ai competența de a-ți ajuta semenii să iasă de pe traseele de victime ale împrejurărilor pentru a deveni autorii propriei istorii. Normal, asta e valabil începînd cu tine.

 

Click aici pentru detalii

 


Programul de studii Resurse Umane este inclus în domeniul Sociologie. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Programul formează competențele necesare înțelegerii proceselor organizațiilor și a comportamentului organizațional, în vederea abordării cu succes a job-urilor și carierelor dedicate dezvoltării capitalurilor social-umane și managementului resursei umane. Studenții dobândesc competențe privind planificarea resursei umane, analiza posturilor, recrutarea, selecția, integrarea personalului, evaluarea performanțelor în muncă, managementul recompenselor, motivarea resursei umane, dezvoltarea angajaților, administrarea personalului.

 

Click aici pentru detalii

 

Științe ale comunicării


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Științe ale comunicării. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de utilizare a strategiilor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relații publice. Programul de studii creează oportunități de dezvoltare personală şi profesională în concordanță cu necesitățile pieței muncii globale, într-o economie a cunoaşterii şi într-un mediu de afaceri aflat în continuă schimbare. Caracteristica distinctivă a programului de studii universitare de Comunicare şi Relații Publice constă în adecvarea curriculei la standardele educaționale naționale şi europene, la dinamica şi exigențele pieței muncii, având în structura sa discipline de cunoaştere fundamentală şi de specialitate şi, în egală măsură, o accentuată componentă de cercetare ştiințifică.

 

Click aici pentru detalii

 


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Științe ale comunicării. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Acest nou program va urmări dezvoltarea competențelor şi aptitudinilor necesare gestiunii proceselor de comunicare ale organizațiilor şi a persoanelor și obținerii de performanță în poziții și cariere în domeniile web și grafic design, ilustrare grafică, producție audio-video, post-procesare în domeniul filmelor și a televiziunii, efecte vizuale, jurnalism online, comunicare corporativă, dezvoltarea de jocuri video și animație, creare de conținut pentru rețelele de socializare, analiză a datelor disponibile online, antreprenoriat în domeniul comunicării digitale.

 

Click aici pentru detalii

 

 

Știința sportului și a educației fizice

 

Educație fizică și sport


Programul de studiu Educație fizică şi sportivă (IF/IFR), cu durata studiilor de 3 ani - 180 de credite ECTS, este centrat pe formarea cadrelor didactice de specialitate, abilitate cu capacități şi competențe pe direcția proiectării, conducerii şi evaluării actului de predare-învățare la nivelul învățământului primar şi secundar de educație fizică şi sportivă, iar în mod secundar, oferă posibilitatea implicării absolvenților într-o gamă variată de activități conexe domeniului educației fizice şi sportului.

 

Click aici pentru detalii

 


Programul de studii Sport şi performanță motrică, are durata de 3 ani, cu un numar de 180 de credite ECTS, fiind un program de licență desfășurat în cadrul domeniului Știința sportului și educație fizică. Obiectivele generale ale programului sunt formarea specialistului cu studii de licență în domeniul educației fizice şi sportului, dobândirea competențelor în direcția proiectării, programării, planificării şi evaluării actului de predare-învățare la nivelul stadiului I al antrenamentului sportiv.

 

Click aici pentru detalii

 

Kinetoterapie


Misiunea programului de studiu este în concordanță cu denumirea lui și vizează pregătirea specialiștilor în scopul creșterii calității vieții populației, prin profilaxie ori reabilitarea funcțiilor deteriorate ale organismului de diferiți factori de mediu. Pe durata celor trei ani de studii și în cele 2268 de ore (180 ECTS) studenții acumulează capacități şi competențe pe direcția ameliorării somato-funcționale şi motrice a organismului uman, prin intermediul unor intervenții specifice, de natură kinetoterapeutică.

 

Click aici pentru detalii

 

 

Științe umaniste și arte

 

Limbă și literatură


Programul de studii Limba și literatura engleză și Limba și literatura franceză/germană/ română se încadrează în domeniul de licență Limbă și Literatură, iar durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Activitățile de curs și seminar specifice acestui program de studiu se axează pe înțelegerea și explicarea sistemului gramatical al limbilor engleză și franceză/ germană/ română din perspectivă tradițională și generativ-transformațională; analiza critică a teoriilor și curentelor literare (renaștere, clasicism, romantism); utilizarea lexicului de bază al limbilor engleză, franceză, germană, română în limbajul scris și oral, într-o varietate de situații; analiza structurilor lingvistice și literare; documentarea și utilizarea surselor de informație.

 

Click aici pentru detalii

 


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Limbă și literatură. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS) în forma de învățământ cu frecvență. Programul realizează dezvoltarea intelectuală, a gândirii critice şi a competențelor practice de comunicare eficientă în limbile chineză și română/ engleză/ franceză/ germane. Studenții ajung la cunoașterea principalelor curente și teorii literare, a operelor semnificative din literatura chineză și a interferențelor acestora cu alte spații culturale, cât și a principalelor modele și concepte ale lingvisticii teoretice; pot analiza și interpreta operele literare la nivel formal, la nivelul conținutului și prin raportare la contextul cultural.

 

Click aici pentru detalii

 


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este domeniul Limbă și literatură. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Planul de pregătire al acestui program de licență este conceput ținând seama de orientarea generală a învățământului nostru superior, de nevoile actuale specifice pentru angajarea pe piața muncii, valorificând experiența, personalitatea didactică și culturală a profesorilor de la Facultatea de Litere. Activitățile de curs şi de seminar nu se focalizează doar pe transmiterea de informație, ci mai cu seamă pe dobândirea unor abilități de gândire critică, de prelucrare și gestionare creativă a informației ştiințifice de către student. Activitățile de seminar şi cele de practică de specialitate sunt centrate pe dezvoltarea competențelor de studiu și de cercetare pentru ca absolvenții să poată face față situațiilor de integrare și angajare în diferite medii profesionale.

 

Click aici pentru detalii

 


Programul de licență Limba și literatura română – Limba și literatura engleză/ franceză în forma învățământ la distanță este adresat tuturor absolvenților de liceu care doresc să-și dezvolte competențe identice acelora oferite de programul de studii de licență în forma cu frecvență, dar care le oferă posibilitatea să exercite concomitent o profesie datorită sistemului specific ID (materiale didactice în tehnologie ID, sistem tutorial față în față și/sau pe platforma eLearning). Obiectivele programului se concretizează într-un plan de pregătire profesională pentru viitorii profesori, dar și pentru alte profesii, prin discipline fundamentale și de specialitate. Programul dezvoltă și o importantă componentă interdisciplinară, ceea ce le va permite absolvenților inserția pe piața muncii și în alte domenii decât în cel didactic, prin pachetele de cursuri opționale.

 

Click aici pentru detalii

 

Limbi moderne aplicate


Planul de pregătire al programului de licență Limbi moderne aplicate limba franceză/ germană - limba engleză a fost conceput ținând seama de orientarea generală a învățământului superior din România, obiectivele și profilul de competențe fiind dezvoltate în concordanță cu nevoile identificate pe piața muncii. Programul de studii Limbi moderne aplicate are o durată a studiilor de 3 ani (180 de credite ECTS) și este structurat pe trei direcții fundamentale – discipline fundamentale (limba modernă contemporană, terminologie), discipline de specialitate (teoria și practica traducerii, civilizație franceză/ germană/ engleză, limbaje de specialitate, strategii de comunicare, corespondență comercială), discipline complementare (economie generală, informatică aplicată, integrare europeană și instituții comunitare). Activitățile de seminar și cele de practică de specialitate sunt centrate pe dezvoltarea competențelor de traducere și de rezolvare a unor probleme concrete cu care absolvenții se vor confrunta în viitoarea profesie.

 

Click aici pentru detalii

 

Studii culturale


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este domeniul Studii culturale. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Planul de pregătire al acestui program, predat în limba engleză, urmărește formarea profesională și științifică, dezvoltarea aptitudinilor de gândire critică și creativă, de comunicare și de interacțiune socială a absolvenților.

 

Click aici pentru detalii

 

Muzică


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Muzică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc calitate pentru interpretarea vocală în stilul clasic, în relație cu capacitatea individuală de a comunica, exprima și interpreta; și dezvolta aptitudini psiho-fizico-emotionale necesare întelegerii artei.

 

Click aici pentru detalii

 


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studi este Muzică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în ceea ce priveşte dezvoltarea calităților psiho-fizice, formarea artistică, dezvoltarea creativității interpretative, pregătirea multilateral pentru o carieră solistică, precum şi perfecționarea tehnicii instrumentale superioare şi a capacității de utilizare nuanțată a expresiei şi virtuozității instrumentale. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul interpretării şi pedagogiei muzicale.

 

Click aici pentru detalii

 


Programul de studii face parte din domeniul fundamental ARTE și domeniul de licență MUZICĂ.
Durata studiilor este de 3 ani (180 credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de operare cu limbajul muzical prin înțelegerea, analizarea și interpretarea morfologică și sintactică a diferitelor lucrări muzicale sub aspectul formei și a tehnicilor de scriitură specifice unor genuri, compozitori și epoci stilistice; precum și de interpretare expresivă, cu valențe estetice, a unui repertoriu vocal și instrumental, variat stilistic.

 

Click aici pentru detalii

 

 

Științe biologice și biomedicale

 

Sănătate


Programul de studiu Asistentă Medicală a început în anul 1999, beneficiind de experiența unui proiect TEMPUS, iar din anul 2005 îşi desfăşoara activitatea o specializare de nivel universitar, în conformitate cu normele Comunității Europene. Pregătirea viitorilor asistenți medicali se face printr-o specializare de licență, cu durata de 4 ani, având 4600 de ore de teorie si practica. Disciplinele din planul de învățământ asigură atât acumularea cunoştințelor teoretice cât şi dobândirea unei experiențe clinice şi a unei atitudini etice adecvate. Pregătirea se va desfaşura în contextul reglementărilor sectoriale ale Uniunii Europene şi a reglementarilor în vigoare ale Ordinului Asistenților Medicali

 

Click aici pentru detalii

 


Programul de studii Laborator clinic își deschide în anul 2013 pentru prima dată porțile răspunzând unei nevoi acute pe piața muncii și în condițiile funcționării unui număr foarte redus de unități de învățământ cu acest profil la nivel național.

 

Această nouă specializare medicală le oferă celor interesați șansa unei pregătiri la standarde înalte, cu cadre didactice cu experiență și în spații cu dotări moderne pentru activități didactice cât și pentru practica clinică precum și a calificării într-o profesie de interes în contextul medicinei moderne.

 

Specializarea ca asistent de laborator clinic le oferă absolvenților multiple oportunități de angajare atât în țară cât și în străinătate, în sectorul public sau privat, în domeniul clinic sau de cercetare științifică

 

Click aici pentru detalii

 


Programul de studii pentru specializarea balneofiziokinetoterapie şi recuperare are definite următoarele obiective de formare în domeniul sănătate pentru formarea profesională:
- întelegerea scopului kinetoterapiei şi balneofozioterapiei generale, a conceptelor moderne de recuperare şi a locului acestora în cadrul ştiinelor pentru sănătate, a responsabilitătilor legale şi consideratiilor etice ale practicii profesionale;
- acumularea abilităților necesare profesiei de kinetoterapeut şi balneofizioterapeut definite în cadrul competențelor dezvoltate prin parcurgerea programului de studii.

 

Click aici pentru detalii

 


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Sănătate. Durata studiilor este de 6 ani (360 de credite ECTS). Pregătirea viitorilor medici se face printr-o specializare de licență cu 5.500 de ore de teorie şi practică. Programul de studii are în vedere acumularea cunoştințelor de bază şi de specialitate în domeniul medical menite să asigure dezvoltarea motivației pentru profesia de medic prin realizarea unui proces de învățământ de calitate, integrarea activității teoretice cu practica medicală pentru dobândirea competențelor şi abilităților necesare exercitării profesiei de medic generalist, cooptarea studenților în activități de cercetare pentru a le stimula opțiunea de a deveni cercetători în domeniul medical.

 

Click aici pentru detalii