Rezultatele competiției „Fii în centru!” 2021-2022

1. ALUMNI_INSERT - Îmbunătățirea relației Universității Transilvania din Brașov cu absolvenții săi prin digitalizarea activităților specifice
2. Centru de promovare și menținere a sănătății fizice și mentale în rândul studenților și cadrelor didactice din Universitatea Transilvania din Brașov (Melo-Psi-Med)
3. Simplificarea completării fișelor FRACS și CNATDCU și implementarea semnăturilor electronice
4. Transformarea Căminelor de pe Colina Universității într-un campus verde prin reducerea consumului de energie termică în vederea implementării unui sistem de energii regenerabile pentru furnizarea energiei termice
5. Sistem solar termic instalat pe Cantina studențească pentru aport la necesarul de energie termică al Cantinei și Căminelor 8, 9 și 10 din Campusul Memorandului al Universității Transilvania din Brașov
6. Sistem geotermic pentru aport la necesarul de energie termică al Cantinei Studențești din Campusul Memorandului al Universității Transilvania din Brașov
7. Noesis Innovation Center - Proposal
8. Următorii pași în educația medicală simulată - extinderea Centrului de simulare în Medicină al Universității Transilvania din Braşov
9. Digitalizarea și modernizarea cantinelor studențești