Taxele de școlarizare și cele de cămin pot fi plătite prin intranet și prin aplicația Student@UniTBv. Alte modalități de plată a diferitelor taxe în lei sunt disponibile  AICI. Atenție! Momentan nu se pot face plăți de pe cardul REVOLUT

Dacă întâmpinați probleme la plata taxelor prin intranet, trimiteți un email la adresa tsg@unitbv.ro 

 

 

Taxe de școlarizare valabile pentru anul universitar 2021-2022

Facultatea de Inginerie mecanică

Licență 3500 RON/an  (Zi+FR)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Licență 3500 RON/an (Zi+ID)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Știinta și ingineria materialelor

Licență 3500 RON/an (Zi)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Inginerie electrică şi știinţa calculatoarelor

Licență 3500 RON/an (Zi)
Masterat 3500 RON/an>

Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Licență 3500 RON/an (Zi)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Design de Mobilier și Ingineria lemnului

Licență 3500 RON/an (Zi + FR)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Construcții

Licență 3500 RON/an (Zi)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Alimentație și turism

Licență 3500 RON/an (Zi)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Design de produs și mediu

Licență 3500 RON/an (Zi)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Matematică și informatică

Licență 3500 RON/an (Zi+ID)
Licență Conversie profesională 3500 RON/an
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Ştiințe economice şi administrarea afacerilor

Licență 3500 RON/an  (Zi+ID)
Masterat 3500 RON/an
Masterat Managementul afacerilor 4500 RON/an

Facultatea de Psihologie şi științele educației

Licență 3500 RON/an  (Zi+ID)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Educație fizică şi sporturi montane

  

Licență  EFS, SPM 3500 RON/an  (Zi)
Licență  KMS 3500 RON/an  (Zi)
Licență 3500 RON/an  (FR)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Muzică

Licență Instrumente 5500 RON/an (Zi)
Licență Canto 5500 RON/an (Zi)
Licență Muzică 3500 RON/an (Zi)
Masterat SPIIV 5500 RON/an
Masterat TAM 3500 RON/an
Masterat MELO 3500 RON/an (Zi)

Facultatea de Medicină

Licență Medicină 6000 RON/an (Zi)
Licență Asistență medicală generală 4500 RON/an (Zi)
Licență Balneofiziokinetoterapie 4500 RON/an (Zi)
Licență Laborator clinic 3500 RON/an (Zi)
Masterat 4000 RON/an

Facultatea de Litere

Licență 3500 RON/an (Zi+ID)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Drept

Licență 3500 RON/an (Zi+FR)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Sociologie și comunicare

Licență 3500 RON/an (Zi+ID)
Masterat 3500 RON/an

Formare psihopedagogică nivel I+II (IF)

650 RON/an 

Formare psihopedagogică post-universitar nivel I (IF)

1800 RON/an 

Formare psihopedagogică post-universitar nivel II (IF)

1200 RON/an

Cuantumul taxelor percepute pentru diverse activități pentru anul universitar 2021-2022

 

 

Tarife cazare în căminele studențești 2021-2022

 1. Tarife de cazare pentru perioada semestrelor şcolare

Studenți români bugetați:   360 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE bugetați:  360 RON / loc / lună

Studenți români cu taxă:  520 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE cu taxă:  520 RON / loc / lună

Studenți români orfani de ambii părinți:  0 RON / loc / lună

 

Studenți proveniți din casele de copii ori plasament familial:  0 RON / loc / lună

Studenți bursieri CEEPUS:  0 RON / loc / lună

Studenți pe locuri fără taxă de studii, cu părinți cadre didactice:  0 RON / loc / lună

Studenți străini bursieri ai statului român:  220 RON / loc / lună

Studenți străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare:  520 RON / loc / lună

Studenți străini în baza acordurilor interuniversitare interdepartamentale, programe mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.):   520 RON / loc / lună

Studenți străini necomunitari, pe cont propriu valutar:  520 RON / loc / lună

 

 2. Tarife de cazare pentru perioada vacanței de vară (Tarife fără TVA)

Studenți ai Universității Transilvania  Mențiune 1,  Mențiune 2,  :   360 RON / loc / lună

Studenți care lucrează:  520 RON / loc / lună

Studenți la practică (practică la solicitarea firmelor, cu achitarea cazării de către firme) Mențiune 2 :   520 RON / loc / lună

 

   3. Tarife de cazare pentru studenți, în perioada examenelor restante (septembrie 2022)

Studenți ai Universității Transilvania:   50 RON / loc / zi

 

 4. Tarife de cazare în regim hotelier (Tarife fără TVA)

Acțiuni ale organizațiilor studențeşti legal constituite la nivelul Universității Transilvania Mențiune 3:  35 RON / loc / zi

Cursuri de vară, admitere, scoli de vară, competiții sportive pt. elevi/studenți, activități cultural-artistice, cursuri festive, acțiuni ale organizațiilor studențești din alte universități Mențiune 3, Mențiune 4  60 RON / loc / zi

Alte cazări Mențiune 3  80 RON / loc / zi

 

Căminul 16 - etajul 1 (tarife fără TVA)
Camera dublă în regim single– 90 lei/noapte
Camera cu 2 paturi (două persoane) – 130 lei/noapte
Apartament – 150 lei/noapte

 


Mențiunea 1: studenți care justifica șederea în cămine în perioada verii (probleme sociale deosebite, categorii defavorizate, voluntariat)
Mențiunea 2: cazarea in căminele care vor rămâne deschise
Mențiunea 3: cu excepţia camerelor din C16, etajul 1
Mențiunea 4: solicitările de rezervare trebuie făcute înainte de 1 iulie 2022 pentru a putea fi discutate in Consiliul de administrație

 1. Tarife de cazare pentru perioada semestrelor şcolare

Studenți români bugetați:   355 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE bugetați:  355 RON / loc / lună

Studenți români cu taxă:  510 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE cu taxă:  510 RON / loc / lună

Studenți români orfani de ambii părinți:  0 RON / loc / lună

Studenți proveniți din casele de copii ori plasament familial:  0 RON / loc / lună

Studenți bursieri CEEPUS:  0 RON / loc / lună

Studenți pe locuri fără taxă de studii, cu părinți cadre didactice:  0 RON / loc / lună

Studenți străini bursieri ai statului român:  210 RON / loc / lună

Studenți străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare:  510 RON / loc / lună

Studenți străini în baza acordurilor interuniversitare interdepartamentale, programe mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.):   510 RON / loc / lună

Studenți străini necomunitari, pe cont propriu valutar:  510 RON / loc / lună

 

 2. Tarife de cazare pentru perioada vacanței de vară (Tarife fără TVA)

Studenți ai Universității Transilvania  Mențiune 1,  Mențiune 2, 355 RON / loc / lună

Studenți care lucrează:  510 RON / loc / lună

Studenți la practică (practică la solicitarea firmelor, cu achitarea cazării de către firme) Mențiune 2 :   510 RON / loc / lună

 

 3. Tarife de cazare pentru studenți, în perioada examenelor restante (septembrie 2022)

Studenți ai Universității Transilvania:   45 RON / loc / zi

 

 4. Tarife de cazare în regim hotelier (Tarife fără TVA)

Acțiuni ale organizațiilor studențeşti legal constituite la nivelul Universității Transilvania Mențiune 3:  30 RON / loc / zi

Cursuri de vară, admitere, scoli de vară, competiții sportive pt. elevi/studenți, activități cultural-artistice, cursuri festive, acțiuni ale organizațiilor studențești din alte universități Mențiune 3, Mențiune 4  55 RON / loc / zi

Alte cazări Mențiune 3  75 RON / loc / zi

 


Mențiunea 1: studenți care justifica șederea în cămine în perioada verii (probleme sociale deosebite, categorii defavorizate, voluntariat)
Mențiunea 2: cazarea in căminele care vor rămâne deschise
Mențiunea 3: cu excepţia camerelor din C16, etajul 1
Mențiunea 4: solicitările de rezervare trebuie făcute înainte de 1 iulie 2022 pentru a putea fi discutate in Consiliul de administrație

 1. Tarife de cazare pentru perioada semestrelor şcolare

Studenți români bugetați:   355 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE bugetați:  355 RON / loc / lună

Studenți români cu taxă:  510 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE cu taxă:  510 RON / loc / lună

Studenți români orfani de ambii părinți:  0 RON / loc / lună

Studenți proveniți din casele de copii ori plasament familial:  0 RON / loc / lună

Studenți bursieri CEEPUS:  0 RON / loc / lună

Studenți pe locuri fără taxă de studii, cu părinți cadre didactice:  0 RON / loc / lună

Studenți străini bursieri ai statului român:  210 RON / loc / lună

Studenți străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare:  510 RON / loc / lună

Studenți străini în baza acordurilor interuniversitare interdepartamentale, programe mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.):   510 RON / loc / lună

Studenți străini necomunitari, pe cont propriu valutar:  510 RON / loc / lună

 

 2. Tarife de cazare pentru perioada vacanței de vară (Tarife fără TVA)

Studenți ai Universității Transilvania  Mențiune 1,  Mențiune 2,  :   355 RON / loc / lună

Studenți care lucrează:  510 RON / loc / lună

Studenți la practică (practică la solicitarea firmelor, cu achitarea cazării de către firme) Mențiune 2 :   510 RON / loc / lună

 

 3. Tarife de cazare pentru studenți, în perioada examenelor restante (septembrie 2022)

Studenți ai Universității Transilvania:   50 RON / loc / zi

 

 4. Tarife de cazare în regim hotelier (Tarife fără TVA)

Acțiuni ale organizațiilor studențeşti legal constituite la nivelul Universității Transilvania Mențiune 3:  35 RON / loc / zi

 


Mențiunea 1: studenți care justifica șederea în cămine în perioada verii (probleme sociale deosebite, categorii defavorizate, voluntariat)
Mențiunea 2: cazarea in căminele care vor rămâne deschise
Mențiunea 3: cu excepţia camerelor din C16, etajul 1
Mențiunea 4: solicitările de rezervare trebuie făcute înainte de 1 iulie 2022 pentru a putea fi discutate in Consiliul de administrație

 1. Tarife de cazare pentru perioada semestrelor şcolare

Studenți români bugetați:   345 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE bugetați:   345 RON / loc / lună

Studenți români cu taxă:  500 RON / loc / lună

Studenți din țările UE, SEE cu taxă:  500 RON / loc / lună

Studenți români orfani de ambii părinți:  0 RON / loc / lună

Studenți proveniți din casele de copii ori plasament familial:  0 RON / loc / lună

Studenți bursieri CEEPUS:  0 RON / loc / lună

Studenți pe locuri fără taxă de studii cu părinți cadre didactice:  0 RON / loc / lună

Studenți străini bursieri ai statului român:  200 RON / loc / lună

Studenți străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare:  500 RON / loc / lună

Studenți străini în baza acordurilor interuniversitare interdepartamentale, programe mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.):   500 RON / loc / lună

Studenți străini necomunitari, pe cont propriu valutar:  500 RON / loc / lună

 

 2. Tarife de cazare pentru perioada vacanței de vară (Tarife fără TVA)

Studenți ai Universității Transilvania  Mențiune 1,  Mențiune 2,  :    345 RON / loc / lună

Studenți care lucrează:  500 RON / loc / lună

Studenți la practică (practică la solicitarea firmelor, cu achitarea cazării de către firme) Mențiune 2 :   500 RON / loc / lună

 

 3. Tarife de cazare pentru studenți, în perioada examenelor restante (septembrie 2022)

Studenți ai Universității Transilvania:   40 RON / loc / zi

 

 4. Tarife de cazare în regim hotelier (Tarife fără TVA)

Acțiuni ale organizațiilor studențeşti legal constituite la nivelul Universității Transilvania Mențiune 3:   30 RON / loc / zi

Cursuri de vară, admitere, scoli de vară, competiții sportive pt. elevi/studenți, activități cultural-artistice, cursuri festive, acțiuni ale organizațiilor studențești din alte universități Mențiune 3, Mențiune 4  50 RON / loc / zi

Alte cazări Mențiune 3  70 RON / loc / zi

 


Mențiunea 1: studenți care justifica șederea în cămine în perioada verii (probleme sociale deosebite, categorii defavorizate, voluntariat)
Mențiunea 2: cazarea in căminele care vor rămâne deschise
Mențiunea 3: cu excepția camerelor din C16, etajul 1
Mențiunea 4: solicitările de rezervare trebuie făcute înainte de 1 iulie 2022 pentru a putea fi discutate in Consiliul de administrație