Taxele de școlarizare și cele de cămin pot fi plătite prin intranet și prin aplicația Student@UniTBv. Alte modalități de plată a diferitelor taxe în lei sunt disponibile  AICI. Atenție! Momentan nu se pot face plăți de pe cardul REVOLUT

 

Taxe de școlarizare valabile pentru anul universitar 2022-2023

Facultatea de Inginerie mecanică

Licență 3500 lei/an  (Zi+FR)
Masterat 3500 lei/an

Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Licență 3500 leiN/an (Zi+ID)
Masterat 3500 lei/an

Facultatea de Știinta și ingineria materialelor

Licență 3500 lei/an (Zi)
Masterat 3500 lei/an

Facultatea de Inginerie electrică şi știinţa calculatoarelor

Licență 3500 lei/an (Zi)
Masterat 3500 lei/an

Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Licență 3500 lei/an (Zi+ID)
Masterat 3500 lei/an

Facultatea de Design de mobilier și Inginerie a lemnului

Licență 3500 lei/an (Zi + FR)
Masterat 3500lei/an

Facultatea de Construcții

Licență 3500 lei/an (Zi)
Masterat 3500 lei/an

Facultatea de Alimentație și turism

Licență 3500 lei/an (Zi)
Licență-conversie profesională  3500 lei/an
Masterat 3500 lei/an

Facultatea de Design de produs și mediu

Licență 3500 lei/an (Zi)
Masterat 3500 lei/an

Facultatea de Matematică și informatică

Licență 3500 lei/an (Zi+ID)
Licență Conversie profesională 3500 lei/an
Masterat 3500 lei/an

Facultatea de Ştiințe economice şi administrarea afacerilor

Licență 3500 lei/an  (Zi+ID)

Masterat 3500 lei/an

Facultatea de Psihologie şi științele educației

Licență 3500 lei/an  (Zi+ID)
Masterat 3500 lei/an

Facultatea de Educație fizică şi sporturi montane

Licență  EFS 3500 lei/an (Zi+FR)
Licență SPM 3500 lei/an  (Zi+FR)
Licență  KMS 3500 lei/an  (Zi)
Masterat 3500 lei/an


Facultatea de Muzică

Licență Instrumente, Canto 5500 lei/an (Zi)
Licență Muzică 3500 lei/an (Zi)
Masterat SPIIV 5500 lei/an
Masterat TAM 3500 lei/an
Masterat MELO 3500 lei/an (Zi)


Facultatea de Medicină

Licență Medicină 6000 lei/an (Zi)
Licență Asistență medicală generală
4500 lei/an (Zi)
Licență Balneofiziokinetoterapie
4500 lei/an (Zi)
Licență Laborator clinic 3500 lei/an (Zi)
Masterat 4000 lei/an

Facultatea de Litere

Licență 3500 lei/an (Zi+ID)
Masterat 3500 lei/an

Facultatea de Drept

Licență 3500 RON/an (Zi+FR)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Sociologie și comunicare

Licență 3500 lei/an (Zi+ID)
Masterat 3500 lei/an

Formare psihopedagogică nivel I+II (IF)

650 lei/an 

Formare psihopedagogică post-universitar nivel I (IF)

1800 lei/an 

Formare psihopedagogică post-universitar nivel II (IF)

1200 lei/an

 

 *Echivalentul în lei la cursul BNR al zilei  

Tarife cazare în căminele studențești 2022 - 2023

 1. Studenți români pe locuri finanțate de la buget, studenți din țările UE, SEE pe locuri finanțate de la buget: 420 lei/lună/persoană
 2. Studenți români cu taxă, studenți doctoranzi, studenți din țările UE, SEE cu taxă, studenți străini în baza acordurilor interuniversitare, studenți în cadrul programelor de mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.), studenți străini necomunitari pe cont propriu valutar: 605 lei/lună/persoană
 3. Studenți români orfani de ambii părinți, studenți proveniți din casele de copii și plasament familial, studenți bursieri CEEPUS, studenți proveniți din postura de șef de promoție al liceului, șef de promoție al programului de licență, sau cu media 10 la bacalaureat, studenții din cadrul programului UNITBV susține performanța, studenții bursieri TAS, în condițiile hotărârilor Consiliului de administrație, studenți bugetați, cu părinți cadre didactice/cadre didactice auxiliare (cu excepția studenților doctoranzi): gratuit
 4. Studenți străini bursieri ai Statului Român: 300 lei/lună/persoană
 5. Studenți de la formele de învățământ la distanță și frecvență redusă: 45 lei/loc/noapte

NOTĂ: în situația camerelor cu două locuri, ocuparea acestora de o singură persoană, la cerere și în condiții justificabile, presupune achitarea lunară a tarifului complet (pentru 2 persoane).

 1. Studenți români pe locuri finanțate de la buget, studenți din țările UE, SEE pe locuri finanțate de la buget: 405 lei/lună/persoană
 2. Studenți români cu taxă, studenți doctoranzi, studenți din țările UE, SEE cu taxă, studenți străini în baza acordurilor interuniversitare, studenți în cadrul programelor de mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.), studenți străini necomunitari pe cont propriu valutar: 590 lei/lună/persoană
 3. Studenți români orfani de ambii părinți, studenți proveniți din casele de copii și plasament familial, studenți bursieri CEEPUS, studenți proveniți din postura de șef de promoție al liceului, șef de promoție al programului de licență, sau cu media 10 la bacalaureat, studenții din cadrul programului UNITBV susține performanța, studenții bursieri TAS, în condițiile hotărârilor Consiliului de administrație, studenți bugetați, cu părinți cadre didactice/cadre didactice auxiliare (cu excepția studenților doctoranzi): gratuit
 4. Studenți străini bursieri ai Statului Român: 280 lei/lună/persoană
 5. Studenți de la formele de învățământ la distanță și frecvență redusă: 40 lei/loc/noapte

NOTĂ: în situația camerelor cu două locuri, ocuparea acestora de o singură persoană, la cerere și în condiții justificabile, presupune achitarea lunară a tarifului complet (pentru 2 persoane). 

 1. Studenți români pe locuri finanțate de la buget, studenți din țările UE, SEE pe locuri finanțate de la buget: 415 lei/lună/persoană
 2. Studenți români cu taxă, studenți doctoranzi, studenți din țările UE, SEE cu taxă, studenți străini în baza acordurilor interuniversitare, studenți în cadrul programelor de mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.), studenți străini necomunitari pe cont propriu valutar: 600 lei/lună/persoană
 3. Studenți români orfani de ambii părinți, studenți proveniți din casele de copii și plasament familial, studenți bursieri CEEPUS, studenți proveniți din postura de șef de promoție al liceului, șef de promoție al programului de licență, sau cu media 10 la bacalaureat, studenții din cadrul programului UNITBV susține performanța, studenții bursieri TAS, în condițiile hotărârilor Consiliului de administrație, studenți bugetați, cu părinți cadre didactice/cadre didactice auxiliare (cu excepția studenților doctoranzi): gratuit
 4. Studenți străini bursieri ai Statului Român: 290 lei/lună/persoană
 5. Studenți de la formele de învățământ la distanță și frecvență redusă: 40 lei/loc/noapte
 1. Studenți români pe locuri finanțate de la buget, studenți din țările UE, SEE pe locuri finanțate de la buget: 395 lei/lună/persoană
 2. Studenți români cu taxă, studenți doctoranzi, studenți din țările UE, SEE cu taxă, studenți străini în baza acordurilor interuniversitare, studenți în cadrul programelor de mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.), studenți străini necomunitari pe cont propriu valutar: 585 lei/lună/persoană
 3. Studenți români orfani de ambii părinți, studenți proveniți din casele de copii și plasament familial, studenți bursieri CEEPUS, studenți proveniți din postura de șef de promoție al liceului, șef de promoție al programului de licență, sau cu media 10 la bacalaureat, studenții din cadrul programului UNITBV susține performanța, studenții bursieri TAS, în condițiile hotărârilor Consiliului de administrație, studenți bugetați, cu părinți cadre didactice/cadre didactice auxiliare (cu excepția studenților doctoranzi): gratuit
 4. Studenți străini bursieri ai Statului Român: 285 lei/lună/persoană
 5. Studenți de la formele de învățământ la distanță și frecvență redusă: 35 lei/loc/noapte
 1. Studenți români pe locuri finanțate de la buget, studenți din țările UE, SEE pe locuri finanțate de la buget: 390 lei/lună/persoană
 2. Studenți români cu taxă, studenți doctoranzi, studenți din țările UE, SEE cu taxă, studenți străini în baza acordurilor interuniversitare, studenți în cadrul programelor de mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.), studenți străini necomunitari pe cont propriu valutar: 575 lei/lună/persoană
 3. Studenți români orfani de ambii părinți, studenți proveniți din casele de copii și plasament familial, studenți bursieri CEEPUS, studenți proveniți din postura de șef de promoție al liceului, șef de promoție al programului de licență, sau cu media 10 la bacalaureat, studenții din cadrul programului UNITBV susține performanța, studenții bursieri TAS, în condițiile hotărârilor Consiliului de administrație, studenți bugetați, cu părinți cadre didactice/cadre didactice auxiliare (cu excepția studenților doctoranzi): gratuit
 4. Studenți străini bursieri ai Statului Român: 270 lei/lună/persoană
 5. Studenți de la formele de învățământ la distanță și frecvență redusă: 30 lei/loc/noapte
 1. Studenți români pe locuri finanțate de la buget, studenți din țările UE, SEE pe locuri finanțate de la buget: 410 lei/lună/persoană
 2. Studenți români cu taxă, studenți doctoranzi, studenți din țările UE, SEE cu taxă, studenți străini în baza acordurilor interuniversitare, studenți în cadrul programelor de mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.), studenți străini necomunitari pe cont propriu valutar: 590 lei/lună/persoană
 3. Studenți români orfani de ambii părinți, studenți proveniți din casele de copii și plasament familial, studenți bursieri CEEPUS, studenți proveniți din postura de șef de promoție al liceului, șef de promoție al programului de licență, sau cu media 10 la bacalaureat, studenții din cadrul programului UNITBV susține performanța, studenții bursieri TAS, în condițiile hotărârilor Consiliului de administrație, studenți bugetați, cu părinți cadre didactice/cadre didactice auxiliare (cu excepția studenților doctoranzi): gratuit
 4. Studenți străini bursieri ai Statului Român: 295 lei/lună/persoană
 5. Studenți de la formele de învățământ la distanță și frecvență redusă: 35 lei/loc/noapte
 • Cameră dublă twin (2 persoane) : 110 lei/noapte
 • Cameră dublă, în regim de single: 90 lei/noapte
 • Apartament: 150 lei/noapte
 • Cazări ale studenților în perioada 1 august 30 septembrie 2023:

 • 590 lei/lună/persoană, indiferent de cămin
 • Cazări ale studenților în perioada examenelor restante, septembrie 2023:

50 lei/noapte, indiferent de cămin

 • Cazări în perioada examenului de admitere la facultate (valori fără TVA):

80 lei/noapte/persoană, indiferent de cămin

 • Acțiuni ale organizațiilor studențeşti legal constituite la nivelul Universității Transilvania (valori fără TVA):

40 lei/noapte/persoană, indiferent de cămin

 • Cursuri de vară, școli de vară, competiții sportive pt. elevi/studenți, activități cultural-artistice, acțiuni ale organizațiilor studențești din alte universități (valori fără TVA):

80 lei/noapte/persoană, indiferent de cămin

Dacă întâmpinați probleme la plata taxelor prin intranet, trimiteți un email la adresa tsg@unitbv.ro