Taxele de școlarizare și cele de cămin pot fi plătite prin intranet și prin aplicația Student@UniTBv. Alte modalități de plată a diferitelor taxe în lei sunt disponibile  AICI. Atenție! Momentan nu se pot face plăți de pe cardul REVOLUT

 

Taxe de școlarizare valabile pentru anul universitar 2023-2024

Facultatea de Inginerie mecanică

Licență 3500 RON/an  (Zi+FR)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Licență 3500 RON/an (Zi+ID)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Știinta și ingineria materialelor

Licență 3500 RON/an (Zi)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Inginerie electrică şi știinţa calculatoarelor

Licență 3500 RON/an (Zi)
Masterat 3500 RON/an>

Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Licență 3500 RON/an (Zi)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Design de Mobilier și Ingineria lemnului

Licență 3500 RON/an (Zi + FR)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Construcții

Licență 3500 RON/an (Zi)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Alimentație și turism

Licență 3500 RON/an (Zi)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Design de produs și mediu

Licență 3500 RON/an (Zi)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Matematică și informatică

Licență 3500 RON/an (Zi+ID)
Licență Conversie profesională 3500 RON/an
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Ştiințe economice şi administrarea afacerilor

Licență 3500 RON/an  (Zi+ID)
Masterat 3500 RON/an
Masterat Managementul afacerilor 4500 RON/an

Facultatea de Psihologie şi științele educației

Licență 3500 RON/an  (Zi+ID)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Educație fizică şi sporturi montane

  

Licență 3500 RON/an  (Zi, FR)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Muzică

Licență Instrumente 5500 RON/an (Zi)
Licență Canto 5500 RON/an (Zi)
Licență Muzică 3500 RON/an (Zi)
Masterat SPIIV 5500 RON/an
Masterat TAM 3500 RON/an
Masterat MELO 3500 RON/an (Zi)

Facultatea de Medicină

Licență Medicină 7000 RON/an (Zi)
Licență Asistență medicală generală 4500 RON/an (Zi)
Licență Balneofiziokinetoterapie 4500 RON/an (Zi)
Licență Laborator clinic 3500 RON/an (Zi)
Masterat 4000 RON/an

Facultatea de Litere

Licență 3500 RON/an (Zi+ID)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Drept

Licență 3500 RON/an (Zi+FR)
Masterat 3500 RON/an

Facultatea de Sociologie și comunicare

Licență 3500 RON/an (Zi+ID)
Masterat 3500 RON/an

Formare psihopedagogică nivel I+II (IF)

650 RON/an 

Formare psihopedagogică post-universitar nivel I (IF)

1800 RON/an 

Formare psihopedagogică post-universitar nivel II (IF)

1200 RON/an

Cuantumul taxelor percepute pentru diverse activități pentru anul universitar 2023-2024

 

 

Tarife cazare în căminele studențești 2023 - 2024

a) Studenți români pe locuri finanțate de la buget, studenți din țările UE, SEE pe locuri finanțate de la buget: 445 lei/lună/persoană

b) Studenți români cu taxă, studenți doctoranzi, studenți din țările UE, SEE cu taxă, studenți străini în baza acordurilor interuniversitare, studenți in cadrul programelor de mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.), studenți străini necomunitari pe cont propriu valutar: 645 lei/lună/persoană

c) Studenți români bugetați orfani, studenți proveniți din serviciile de tip rezidențial și din plasament familial, studenți bursieri CEEPUS, studenți proveniti din postura de șef de promoție al liceului, șef de promoție al programului de licență, sau cu media 10 la bacalaureat, studenții din cadrul programului UNITBV susține performanța, studenții bursieri TAS, în condițiile hotărârilor Consiliului de administrație, studenți bugetați, copii ai personalului din învățământ (cu exceptia studenților doctoranzi): gratuit

d) Studenți străini bursieri ai Statului Român, 285 lei/lună/persoană.

NOTĂ: în situația camerelor cu două locuri, ocuparea acestora de o singură persoană, la cerere și în condiții justificabile, presupune achitarea lunară a tarifului complet (pentru 2 persoane).

a) Studenți români pe locuri finanțate de la buget, studenți din țările UE, SEE pe locuri finanțate de la buget: 455 lei/lună/persoană

b) Studenți români cu taxă, studenți doctoranzi, studenți din țările UE, SEE cu taxă, studenți străini în baza acordurilor interuniversitare, studenți in cadrul programelor de mobilități (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, Eugen Ionescu etc.), studenți străini necomunitari pe cont propriu valutar: 655 lei/lună/persoană

c) Studenți români bugetați orfani, studenți proveniți din serviciile de tip rezidențial și din plasament familial, studenți bursieri CEEPUS, studenți proveniți din postura de șef de promoție al liceului, șef de promoție al programului de licență, sau cu media 10 la bacalaureat, studenții din cadrul programului UNITBV susține performanța, studenții bursieri TAS, în condițiile hotărârilor Consiliului de administrație, studenți bugetați, copii ai personalului din învățământ (cu exceptia studenților doctoranzi): gratuit

d) Studenți străini bursieri ai Statului Român, 295 lei/lună/persoană.

NOTĂ: în situația camerelor cu două locuri, ocuparea acestora de o singură persoană, la cerere și în condiții justificabile, presupune achitarea lunară a tarifului complet (pentru 2 persoane).

- Cameră dublă twin (2 persoane): 160 lei/noapte
- Cameră dublă, în regim de single: 90 lei/noapte
- Apartament: 175 lei/noapte.

  • Cazări ale studenților în perioada 1 august 30 septembrie 2024:

  • 650 lei/lună/persoană, indiferent de cămin
  • Cazări ale studenților în perioada examenelor restante, septembrie 2024:

70 lei/noapte, indiferent de cămin

  • Cazări în perioada examenului de admitere la facultate (valori fără TVA):

100 lei/noapte/persoană, indiferent de cămin

  • Acțiuni ale organizațiilor studențeşti legal constituite la nivelul Universității Transilvania (valori fără TVA):

50 lei/noapte/persoană, indiferent de cămin

  • Cursuri de vară, școli de vară, competiții sportive pt. elevi/studenți, activități cultural-artistice, acțiuni ale organizațiilor studențești din alte universități (valori fără TVA):

100 lei/noapte/persoană, indiferent de cămin

  • Cazări ale studenților participanți la acțiunile de tip BIP (Blended Intensive Programe) (valori fără TVA):

50 lei/noapte/persoană, indiferent de cămin

Dacă întâmpinați probleme la plata taxelor prin intranet, trimiteți un email la adresa tsg@unitbv.ro