Transport pentru studenți

Anunț!


Pentru decontarea abonamentelor/ biletelor aferente lunii martie  2020 este necesar să trimiteți la adresa:  B-dul Eroilor nr. 29, Secretariat Prorectorarul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, Cod postal 500036, Brașov, România, următoarele documente:
🔸 fișă individuală semnată în original - disponibilă pe Intranet la https://intranet.unitbv.ro/Documente
🔸 copie a extrasului de cont;
🔸 copie C.I.;
🔸 abonament/ factură/ bon fiscal ștampilat, în original;
🔸 bilet original (pentru cei care au decontare semestrială < 30km ).

Documentele TREBUIE expediate în plic, prin poștă - cu confirmare de primire! Pe plic vă rugăm să treceți numele, prenumele, adresa și facultatea.

Termenul limită pentru primirea documentelor este 10 iunie 2020.

 

Toți studenții Universității Transilvania din Brașov beneficiază de facilități la transportul în comun.
Decontarea biletelor și abonamentelor de transport pentru studenți, se va face după cum urmează:

•Transportul auto în comun RATBV pe bază de abonament lunar:

- 50% din valoarea plătită pentru abonamentele cu preț redus, destinate studenților;
-100% din valoarea plătită pentru studenții orfani de ambii părinți sau proveniți de la casele de copii

Transportul auto (autobuz, maxi-taxi, microbuz) pe bază de abonament lunar, pentru studenții care au domiciliul la o distanță de maximum 30 km de Braşov:

- 50% din valoarea plătită, respectiv 100% pentru studenții orfani de ambii părinți sau proveniți de la casele de copii.

Transportul auto (autobuz, autocar, maxi-taxi, microbuz) pe bază de bilet dus și/sau întors (datat), pentru studenții care au domiciliul la o distanță mai mare de 30 km de Braşov:

-50% din valoarea plătită pe bilet, respectiv 100% pentru studenții orfani sau proveniți de la casele de copii.
La acest capitol, decontul se va face o singură dată pe semestru (dus-întors), cu condiția deplasării în localitatea de domiciliu.

*Decontarea acestor categorii de bilete/abonamente se va face lunar, în limita subvenției specifice primite.


Ce trebuie fac pentru a beneficia de reducere?

În primul rând trebuie să-ți cumperi abonamentul/biletul de transport, cu reducere pentru studenți, de la punctele firmei de transport. Acolo trebuie să soliciți chitanță pe care trebuie apoi să o prezinți la casieria universității, unde ți se va deconta contravaloarea reducerii oferite de Universitatea Transilvania din Brașov.
Pentru facultățile care au sediul pe Colina Universității, decontarea biletelor/abonamentelor se face la casieria din complexul Colina.
Pentru facultățile care au sediul în alte clădiri decât pe Colină, decontarea biletelor/abonamentelor se face la casieria din complexul Memo.

 foto transport