Carta Erasmus pentru instituții de învățământ superior 2021- 2027

Principii fundamentale:

 • • Respectarea integrală a principiilor nediscriminării, transparenței și incluziunii, prevăzute în program.
 • • Asigurarea accesului la program, cu șanse egale și echitabile, a tuturor participanților actuali și potențiali, proveniți din toate mediile, acordând o atenție deosebită incluziunii celor proveniți din medii dezavantajate.
 • • Asigurarea recunoașterii automate și integrale a perioadelor de mobilitate încheiate în mod satisfăcător, prin echivalarea tuturor creditelor transferabile (sistemul european de credite transferabile – ECTS), acumulate în perioada de studiu / formare în străinătate, inclusiv în timpul mobilitățiilor mixte.
 • • Asigurarea derulării mobilităților incoming, fără perceperea de taxe de înmatriculare, școlarizare, examinare sau de acces în laboratoare sau biblioteci.
 • • Asigurarea calității activităților din perioadele de mobilitate și din cele de desfășurare a proiectelor de cooperare, pe parcursul etapelor de aplicare și implementare.
 • • Implementarea priorităților Programului:
  • - parcurgerea pașilor necesari pentru implementarea digitalizării managementului mobilităților studențești, în conformitate cu standardele tehnice ale aplicației European Student Card Initiative;
  • - promovarea practicilor ecologice în toate activitățile legate de program;
  • - încurajarea participării la program a persoanelor provenite din medii dezvantajate;
  • - promovarea spritului civic prin încurajarea studențiilor și a personalului să se implice ca cetățeni activi înainte, în timpul și după participarea la mobilități sau într-un proiect în cadrul programului.