Absolvenții în Fața COmpaniilor - AFCO

Dacă aveți un proiect inovator, o idee originală sau pur şi simplu credeți că lucrarea de licență, disertație sau de doctorat poate fi implementată într-o companie, vă așteptăm să vă înscrieți la AFCO – Absolvenții în Fața Companiilor.

AFCO va avea loc, joi, 9 mai 2024 și se adresează pe de o parte studenților din anii terminali (licență, masterat, doctorat) care doresc să prezinte aspecte specifice propriilor proiectelor de diplomă reprezentanților mediului economic, dar și studenților din anii mai mici cu rezultate deosebite obținute în cadrul unor alte proiecte.

Prezentarea lucrărilor pentru AFCO 2024 va fi făcută sub formă de poster A1 - portret, concepția grafică a acestuia aparținând fiecărui autor. Tipărirea posterelor va fi asigurată de către organizatori.

 

Calendarul evenimentului:

01.03 - 19.04.2024: Înscrierea participanților
01.04 - 30.04.2024: Tipărirea posterelor conform template (format A1). Încărcarea posterelor pe cursul e-learning AFCO 2024 se face până la data de 25.04.2024
7.05.2024: Programul final
9.05.2024: Desfăşurarea evenimentului

Informații suplimentare la:

Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio - cultural
E-mail: prorector-studenti-mediu.ext@unitbv.ro

Biroul de relații cu mediul economic
E-mail: brme@unitbv.ro

afco.unitbv.ro  AFCO 2023AFCO 2022AFCO 2021AFCO 2019