SCSS 2020

Sesiunea Cercurilor Științifice Studențești reunește, în fiecare an,  sute de studenți de la toate facultățile Universității Transilvania din Brașov. Studenții fiecărei facultăți, indiferent de anul de studiu, își pot prezenta, într-un cadru organizat, rezultatele muncii de cercetare.

Având în vedere situația generată de apariția pandemiei COVID 19 și întreruperea activităților didactice față în față cu studenții, evenimentul Sesiunea Cercurilor Științifice Studențești - SCSS, ediția 2020, se ANULEAZĂ.

Planificarea activităților:

28.02.2020: Anunțarea coordonatorului sesiunii pe facultate
13.03.2020: Anunțarea secțiunilor și a datei de desfășurare a sesiunii la facultate
16.03 - 30.04.2020: Desfăşurarea SCSS la nivelul facultăților
04.05.2020: Programul la nivelul universității; transmiterea la Prorectoratul cu studenții și legătura cu mediul economic (ProSME) a titlurilor lucrărilor (inclusiv autorii) clasate pe locul I pe secțiune și desemnarea celei mai bune lucrări pe facultate
25.06.2020: Premierea festivă la nivelul universității
15.07.2020: Trimiterea lucrărilor clasate pe locul I / secțiune, in extenso, conform template

Coordonatori

Template lucrări anuar

Informații suplimentare la:

Prorectorul  cu studenții și legătura cu mediul economic și socio - cultural
Tel: +40 268 410558
Fax: +40 268 471893
E-mail: prorector-studenti-mediu.ext@unitbv.ro

Biroul de relații cu mediul economic
Tel/fax: +40 268 413921
E-mail: brme@unitbv.ro