UNITA Rural Mobilities (URM)

UNITA – Rural Mobility (URM) este un program universitar de practică de vară adresat studenților înmatriculați la una dintre universitățile partenere UNITA, care își propune să creeze noi sinergii în educație, cercetare și antreprenoriat, contribuind la dezvoltarea zonelor rurale și muntoase din Europa.

Studenții UNITBV pot beneficia de o mobilitate de practică cu durată între 3 și 12 săptămâni într-o zonă rurală, la una din destinațiile propuse de universitățile partenere UNITA:

 • Franța, Université de Pau et des Pays de l’Adour
 • Franța, Université Savoie Mont Blanc
 • Italia, Università di Torino
 • Italia, Università degli Studi di Brescia
 • Portugalia, Universidade da Beira Interior
 • Portugalia, Instituto Politécnico da Guarda
 • Spania, Universidad Pública de Navarra
 • Spania, Universidad de Zaragoza

 

Rezultate selecție Rural Mobility 2024

Lista ofertelor UNITA – Rural Mobility 2024 este disponibilă la:   https://unita-rural-mobility.vercel.app/

Calendarul concursului de selecție:


25 martie-18 aprilie 2024: depunerea dosarelor de candidatură prin email la adresa: unita.students@unitbv.ro
19 aprilie-26 mai 2024: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției 
27 mai 2024: comunicarea rezultatelor finale ale selecției.

Finanțare

Studenții UNITBV primesc finanțare constând în cost unitar pentru transport și sprijin individual pentru subzistență, astfel: 

Distanță Cost unitar standard Cost unitar transport Green Travel
500 - 1999 309 Euro 417 Euro
2000 - 2999 395 Euro 535 Euro

 

 • sprijin individual pentru subzistență:
  • 20 euro/zi de mobilitate, pentru mobilități cu durată între 14-59 zile
  • 27,46 euro/zi de mobilitate, pentru mobilități cu durată mai mare de 60 zile

 

Condiții de eligibilitate:
 1. candidatul trebuie să fie înmatriculat la Universitatea Transilvania din Brașov, atât la momentul selecției, cât și pe toată perioada de derularea a mobilității
 2. candidatul trebuie să fie înmatriculat la Universitatea Transilvania din Brașov, indiferent de cetățenie, în oricare ciclu de studii (licență, masterat, doctorat), la oricare formă de învățământ și la oricare program de studii.
 3. Pentru mobilitățile URM propuse de University of Zaragoza (UNIZAR) și University of Navarra (UPNA) studentul trebuie să fi acumulat până la momentul selecției minimum 90 credite ECTS (minimum 3 semestre promovate).
 
Înscrierea la concursul de selecție

Dosarul de candidatură va fi transmis de candidat prin email la adresa unita.students@unitbv.ro  și va conține:

 1. Cererea de înscriere completată electronic (Pdf. și Excel). Cererea se va trimite atât ca document Pdf. semnat de student, cât și ca document excel, editabil. Descarcă doc Excel de AICI.
 2. Scrisoare de motivație

Se va depune câte o scrisoare de motivație pentru fiecare dintre destinațiile alese de candidat, redactate în limba engleză sau limba străină solicitată în oferta respectivă.
Pentru mobilitățile gestionate de University of Torino, studentul va transmite și link-ul către un scurt video de prezentare personală (realizat în engleză sau italiană) disponibil pe Google Drive, We transfer, Microsoft OneDrive etc.
În video studentul va oferi detalii despre pregătirea sa academică, experiența profesională, competențe lingvistice, alte aspecte relevante pentru oferta pentru care candidează. Video-ul va fi utilizat strict în procesul de selecție pentru Unita Rural Mobilites.

 1. Curriculum Vitae (CV)– format Europass în limba limba engleză (max. 2 pagini)
 2. Carte de identitate (pentru studenții cu cetățenie română) SAU  copie pașaport + dovada șederii legale pe teritoriul României la data selecției (pentru studenții de alte naționalități)
 3. Document eliberat de facultate/ Școala Doctorală Interdisciplinară (după caz):
 • situația şcolară – în cazul studenților care, la momentul selecției, au încheiat cel puțin un semestru în cadrul ciclului de studii la care sunt înmatriculați, SAU
 • adeverință care să ateste media de admitere pentru ciclul de studii la care este înmatriculat studentul la momentul selecției - dacă la momentul selecției studentul nu are nici un semestru încheiat în cadrul ciclului de studii respectiv, SAU
 • adeverință de la Școala Doctorală Interdisciplinară cu media obținută pe parcursul semestrelor finalizate din anul I de studii, programul de pregătire universitară avansată (PPUA) – pentru candidații doctoranzi.
 1. Documente doveditoare ale competențelor lingvistice solicitate de instituțiile gazdă pentru care studentul candidează.

Pentru sporirea șanselor de selecție, candidații sunt încurajați să depună documente justificative pentru toate limbile cunoscute: engleză, franceză, italiană, portugheză, spaniolă.
In lipsa altui document lingvistic justificativ, studenții vor depune Certificatul lingvistic OLS.
Efectuarea testării lingvistice se poate realiza gratuit pe platforma on-line OLS, prin înregistrarea cu adresa de email instituțională și o parolă la alegere: https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language
Se va efectua testul OLS și descărca la final certificatul lingvistic OLS în format Pdf. (Detalii aici: Scurt tutorial OLS)

Criterii de selecție

Studenții Universității Transilvania din Brașov sunt selectați în mod corect, imparțial şi transparent, conform următoarelor criterii generale de selecție: 
• studentul trebuie să aibă rezultate academice corespunzătoare, astfel încât să poată face față solicitărilor profesionale la care se va angaja prin Learning Agreement (media minim 5, sau minimul impus de instituția gazdă pentru care candidează dacă acesta este mai mare de 5). 
• studentul trebuie să facă dovada îndeplinirii cerințelor de competență lingvistică  pentru limbile străine în care se vor derula activitățile academice la instituțiile gazdă pentru care candidează (nota minimă 5 sau minimul impus de instituția gazdă pentru care candidează dacă acesta este mai mare de 5). 
Departajarea studenților candidați pentru aceeași instituție gazdă se realizează prin ierarhizarea acestora în funcție de media generală de selecție, acordându-se prioritate studenților cu mediile cele mai mari.

Pentru alte detalii vă puteți adresa reprezentaților universității la adresa de email: unita.students@unitbv.ro