UNITA Virtual Mobilities (UVM)

Studenții UNITBV pot beneficia de experienţa academică internaţională prin participarea la UNITA Virtual Mobilities.
Fără a fi necesară deplasarea fizică la universitatea parteneră, studentul are șansa de a experimenta un alt mediu academic, noi metode de predare și învățare și de a interacționa cu cadrele didactice şi studenții UNITA în format virtual.
Fiind prezent fizic la UNITBV, studentul este înmatriculat și obține credite ECTS la finalizarea cursurilor oferite de universitățile partenere UNITA din Elveția, Italia, Franța, Portugalia sau Spania.
Un student poate beneficia de a maximum 2 cursuri virtuale per semestru, la discipline incluse în planul de învățământ obligatoriu la UNITBV sau discipline facultative.

Oferta de cursuri UNITA Virtual Mobilities pentru anul universitar 2024-2025 este disponibilă aici: https://unita-virtual-mobility.vercel.app/

Sesiune suplimentară de selecție:

26 iunie - 10 iulie 2024: depunerea dosarelor de candidatură prin email la adresa: unita.students@unitbv.ro
11 - 15 iulie 2024: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției;
Începând cu 15 iulie 2024: nominalizarea studenților la universitățile gazdă

Calendarul concursului de selecție pentru UNITA Virtual Mobilities 2024:

26 martie-30 aprilie 2024: depunerea dosarelor de candidatură prin email la adresa: unita.students@unitbv.ro
01-10 mai 2024: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției;
Începând cu 10 mai 2024: nominalizarea studenților la universitățile gazdă

Condiții de eligibilitate
  • candidatul trebuie să fie înmatriculat la Universitatea Transilvania din Brașov, atât la momentul selecției, cât și pe toată perioada de derularea a mobilității.
  • candidatul trebuie să fie înmatriculat la Universitatea Transilvania din Brașov, indiferent de cetățenie, în oricare ciclu de studii (licență, masterat, doctorat), la oricare formă de învățământ și la oricare program de studii.
 
Înscrierea la concursul de selecție
  1. Cererea de înscriere completată electronic (Pdf. și Excel). Cererea se va trimite atât ca document Pdf. semnat de student, cât și ca document excel, editabil. Descarcă documentul Excel de AICI
  2. Curriculum Vitae (CV) – format Europass în limba limba engleză (max. 2 pagini)
  3. Carte de identitate (pentru studenții cu cetățenie română) SAU copie pașaport + dovada șederii legale pe teritoriul României la data selecției (pentru studenții de alte naționalități)
  4. Document eliberat de facultate/ Școala Doctorală Interdisciplinară (după caz):
  • situația şcolară– în cazul studenților care, la momentul selecției, au încheiat cel puțin un semestru în cadrul ciclului de studii la care sunt înmatriculați, SAU
  • adeverință care să ateste media de admitere pentru ciclul de studii la care este înmatriculat studentul la momentul selecției - dacă la momentul selecției studentul nu are nici un semestru încheiat în cadrul ciclului de studii respectiv, SAU
  • adeverință de la Școala Doctorală Interdisciplinară cu media obținută pe parcursul semestrelor finalizate din anul I de studii, programul de pregătire universitară avansată (PPUA) – pentru candidații doctoranzi.
  1. Documente doveditoare ale competențelor lingvistice solicitate de instituțiile gazdă pentru care studentul candidează.

In lipsa altui document lingvistic justificativ, studenții vor depune Certificatul lingvistic OLS.
Efectuarea testării lingvistice se poate realiza gratuit pe platforma on-line OLS, prin înregistrarea cu adresa de email instituțională și o parolă la alegere: https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language
Se va efectua testul OLS și descărca la final certificatul lingvistic OLS în format Pdf. (Detalii ajutătoare aici: Scurt tutorial OLS)

Criterii de selecție

Studenții Universității Transilvania din Brașov sunt selectați la nivel de facultate/ SDI, de către membrii Comisiei de selecție, echivalare şi recunoaştere a perioadei de studii sau de practică (C-SER), în mod corect, imparțial şi transparent, conform următoarelor criterii generale de selecție:
• studentul trebuie să aibă rezultate academice corespunzătoare, astfel încât să poată face față solicitărilor profesionale la care se va angaja prin Learning Agreement (media minim 5, sau minimul impus de instituția gazdă pentru care candidează dacă acesta este mai mare de 5).
• studentul trebuie să facă dovada îndeplinirii cerințelor de competență lingvistică  pentru limbile străine în care se vor derula activitățile academice la instituțiile gazdă pentru care candidează (nota minimă 5 sau minimul impus de instituția gazdă pentru care candidează dacă acesta este mai mare de 5).
Departajarea studenților candidați pentru aceeași instituție gazdă se realizează prin ierarhizarea acestora în funcție de media generală de selecție, acordându-se prioritate studenților cu mediile cele mai mari.

Pentru alte detalii vă puteți adresa reprezentaților universității la adresa de email: unita.students@unitbv.ro