Teme de licență și disertație în parteneriat cu companiile 2017-2018

CONSARO ENGINEERING SRL - termen limită:  28.02.2018

• Lista temelor propuse - Alocat

Schaeffler România termen limită: 01.11.2017

• Lista temelor propuse – Schaeffler România

Aerostar Bacău - termen limită: 01.11.2017

• Proceduri de reparație a suprafețelor de comandă ale avionului confecționate din materiale compozite (domeniul aviație)
• Durificarea de suprafata a pieselor din aliaje de aluminiu, titan și oțel utilizate în construcția avionului (domeniul aviație)
• Procedura de identificare și investigare a erorilor de întreținere în organizația PART 145 (domeniul aviație)
• Reparația trenului de aterizare al avionului B737 (domeniul aviație)
• Program pentru calculul distribuției paletelor de ventilator ale motoarelor CFM 56-3, CFM 56-5, CFM-56-7 și IAE V 2500 (domeniul aviație)
• Optimizarea activității de întreținere a avioanelor civile conform PART 145 (domeniul sisteme de management ale calității)
• Importanța abordării procesuale în stabilirea și documentarea sistemelor de management în organizațiile din industria aeronautică (domeniul sisteme de management ale calității)
• Contribuția auditului intern ca instrument al conducerii organizației, la îmbunătățirea continuă a sistemului de management din domeniul aeronautic (domeniul sisteme de management ale calității)
• Importanța utilizării metodei APQP în industria aviației (domeniul sisteme de management ale calității)
• Rolul metodei PFMEA în prevenirea apariției neconformităților din procesele de realizare a produselor de aviație (domeniul sisteme de management ale calității)
• Analiza deformațiilor pieselor cu pereți subțiri din aliaje de aluminiu, obținute prin prelucrare mecanică prin așchiere (domeniul prelucrări mecanice prin așchiere)
• Metoda de abordare a programelor CNC pentru piesele cu pereți subțiri, din aliaje de aluminiu, ținând cont de tensiunile care apar prin așchiere (domeniul prelucrări mecanice prin așchiere)
• Materiale compozite. Metode de control (domeniul laboratoare control NDT)
• Metode noi de control NDT cu ultrasunete. Phased Array (domeniul laboratoare control NDT)
• Controlul îmbinărilor aliajelor de aluminiu sudate prin topire (domeniul laboratoare control NDT)
• Măsurarea calibrelor inel filet în domeniul 3 - 400 mm cu mașina tip DMS 680 (domeniul laboratoare control NDT)
• Controlul îmbinărilor sudate din aliaje de aluminiu (domeniul laboratoare control NDT)
• Monitoriarea microbiologică a băilor de anodizare conținând substanțe organice
• Considerații teoretice privind unghiul de revenire a tablelor din aliaj de aluminiu la operații de deformare la rece (Abkant, presare) (domeniul mecanic)
• Analiza parametrilor regimurilor de așchiere la rutajul tablelor din aliaj de aluminiu (domeniul mecanic)
• Considerații teoretice privind aplicarea conceptului MSA (Measurement System Analysis) și interpretarea rezultatelor (domeniul mecanic)
• Aplicarea principiilor de control statistic al proceselor de fabricație la fluxuri tehnologice de prelucrare a tablelor de aluminiu (domeniul mecanic)
• Analiza parametrilor regimurilor de așchiere la piesele din aliaj de aluminiu pentru frezare cu pereți subțiri (domeniul mecanic)
• Considerații teoretice privind îndoirea țevilor din aliaj de aluminiu (domeniul mecanic)
• Considerații teoretice pentru procesul de formare pe calapod "strech forming", calculul parametrilor de proces și proiectarea procesului tehnologic-Studiul fenomenului de alungire (domeniul mecanic)
• Considerații teoretice și realizarea programului pentru fabricarea învelișurilor din tabla de aliaj de aluminiu în stare tratată, cu contur variabil, pe mașini de roluit CNC (domeniul mecanic)

Preh România - termen limită: 01.11.2017

• Engineering Change Notice (ECN) - Aplicatie software pentru departamentul de Logistica al companiei Preh Romania – Alocat
• ArtopInterface - Aplicatie software pentru departamentul de Dezvoltare al companiei Preh Romania – Alocat
• Decoder LED - Aplicatie software pentru departamenul de Dezvoltare al companiei Preh Romania – Alocat
• PC Test Environment - Aplicatie software pentru departamenul de Dezvoltare al companiei Preh Romania – Alocat

Continental Powertrain Romania - termen limită: 01.11.2017

• Automatizarea raportării KPI (Key Performance Indicators) pentru echipamentele industriale - Alocat
• Analiza procesului de stocare a componentelor. Organizarea stocului de componente primite de la furnizori/produse fabricate în cadrul companiei - Alocat

Draexlmaier România - termen limită: 01.11.2017

• Proiectarea de inserții oțel temperate, produse cu tehnologia 3D printing
• Studiu comparativ între sisteme de verificare a poziției / înălțimii obiectelor (mecanic, camera, senzori)
• Turnarea unui manșon de cauciuc pe un mănunchi de cabluri de grosimi diferite - sisteme de închidere
• Studiu asupra diverselor modalități de rigidizare a suportului consolei centrale la BMW X5/X6 - Alocat
• Proiectare articol: Studiu asupra unor dispozitive utilizate în habitaclu (ex. suport pahar)