Abilitare

Procedura de abilitare

Teza de abilitare reflectă activitatea ştiințifică derulată de candidat după conferirea titlului de ...