Procedura de abilitare

Teza de abilitare reflectă activitatea ştiințifică derulată de candidat după conferirea titlului de doctor, în domeniul de doctorat vizat, cu indicarea evoluției carierei academice, ştiințifice şi profesionale, precum şi a direcțiilor principale de dezvoltare a acesteia. În IOSUD-UNITBV, procesul de abilitare se derulează in conformitate cu Regulamentul privind obținerea atestatului de abilitare. Procedura de obținere a atestatului de abilitare poate fi derulată în IOSUD-UNITBV numai în cazul domeniilor de doctorat pentru care există aprobare (acreditare/autorizare) de funcționare în cadrul SDI. Întregul proces de obținere a atestatului de abilitare se desfăşoară cu respectarea normelor de etică şi deontologie universitară, atât privitor la candidat, cât şi la evaluarea candidatului.

Pentru a se înscrie în procesul de acordare a atestatului de abilitare, candidatul trebuie să îndeplinească standardele stabilite de IOSUD-UNITBV pentru domeniul de doctorat vizat. 

Dosarul de abilitare:
 • Lista cu documentele cuprinse în dosarul de abilitare (OPIS)
 • Cerere tip pentru susținerea abilitării
 • Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor stabilite de IOSUD-UNITBV pentru acordarea atestatului de abilitare în domeniul de doctorat vizat; fișa trebuie să conțină dovezile pentru identificarea/verificarea contribuțiilor declarate (prin link-uri web active);
 • Lista portofoliului de 5 - 10 lucrări științifice considerate relevante de către candidat, elaborate în domeniul de doctorat vizat (pdf cu link-uri web active); lucările în extenso se depun doar în format electronic și se vor desfășura în continuarea primei pagini în care au fost enumerate lucrările.
 • Curriculum vitae
 • Lista de lucrări  științifice și declarație pe propria răspundere a candidatului privind originalitatea lucrărilor incluse în listă;
 • Diploma de doctor în copie realizată și certificată la SDI conform cu originalul și, dacă este cazul, atestatul de recunoaștere/echivalare a diplomei de doctor obținută în străinătate, în copie realizată și certificată la SDI conform cu originalul;
 • Documente personale de identificare, în copie simplă
 • Teza de abilitare - în limba română sau într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene (în română sau engleză)
 • Rezumatul tezei de abilitare - în limba engleză, dacă teza este redactată în limba română, sau în limba română, dacă teza este redactată într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene (în română sau engleză)
 • Declarație pe propria răspundere privind respectarea normelor de etică şi deontologie

Precizare: documentele din dosarul de abilitare se vor tipări față-verso, după caz (conform Adresei MEN nr. 36463/25.07.2017)

Formulare utile:
 
Taxe abilitare:

-  7.000 lei - In cazul în care comisia de evaluare are în componență doar membri din țară;
10.000 lei - In cazul în care comisia de evaluare are în componență şi membrii din străinătate;
* Cu excepția angajaților universității