CSUD

Universitatea Transilvania din Braşov (UNITBV) organizează studii universitare de doctorat în cadrul Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD-UNITBV), care este condusă de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD-UNITBV).
 • stabilirea strategiei IOSUD-UNITBV;
 • elaborarea regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat la nivelul IOSUD-UNITBV;
 • aprobarea propunerilor Rectorului UNITBV privind înființarea și desființarea școlilor doctorale din cadrul IOSUD-UNITBV;
 • numirea directorului Școlii Doctorale Interdisciplinare (SDI);
 • stabilirea condițiilor de reprezentare în Consiliului Școlii Doctorale Interdisciplinare (C-SDI) a domeniilor de doctorat din IOSUD-UNITBV și elaborarea metodologiei de alegere a membrilor C-SDI;
 •  avizarea propunerilor C-SDI privind acceptarea de noi conducători de doctorat în cadrul SDI, potrivit reglementărilor și standardelor interne;
 • aprobarea regulamentului SDI, care stabileşte modul în care sunt organizate şi se desfăşoară programele de studii universitare de doctorat în cadrul şcolii doctorale;
 • avizarea metodologiei de admitere la doctorat, propusă de C-SDI;
 • elaborarea metodologiei de evaluare internă periodică a activității conducătorilor de doctorat din cadrul SDI;
 • aprobarea modelelor contractului cadru de studii universitare de doctorat şi a actelor adiţionale la contract prevăzute de normele legale; 
 • elaborarea regulamentului privind obţinerea atestatului de abilitare în IOSUD-UNITBV;
 • inițierea, depunerea și urmărirea propunerilor de cereri de finanțare și alte documentații necesare accesării fondurilor naționale și europene pentru programele de studii universitare de doctorat și de cercetare, în colaborare cu Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea;
 • promovarea imaginii studiilor universitare de doctorat din cadrul IOSUD-UNITBV pe plan național și internațional;
 • analizarea și soluționarea sesizărilor care sunt de competenţa CSUD-UNITBV, conform normelor legale şi regulamentelor UNITBV;
 • alte atribuţii specifice, potrivit legii.
 • Prof. dr. ing. Cătălin ALEXANDRU - director CSUD (Inginerie Mecanică) - CV - Plan managerial
 • Prof. dr. Gabriel BRĂTUCU (Marketing)
 • Prof. dr. med. Lorena DIMA (Medicină)
 • Prof. dr. Mihaela Dana GHEORGHE (Filologie)
 • Prof. dr. ing. Mihai IVANOVICI (Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale)
 • Prof. dr. ing. Daniel MUNTEANU (Ingineria Materialelor)
 • Prof. dr. ing. Bogdan POPA (Silvicultură)
 • Prof. dr. ing. Maria Luminița SCUTARU (Inginerie Mecanică)
 • Drd. Alexandru Georgian LĂCULICEANU (Medicină)

Alegeri CSUD mandatul 2024-2029