Brevete de invenție din anul 2018

Traductor de forță - presiune înglobat în structuri din beton

Inventatori:
- LUCA MOTOC Dana
- CIOFOAIA Vasile
- LUCA Mihai Aleixandru

Nr. brevet: RO 126789/30.03.2018


Sistem de management energetic pentru vehicule cu motoare cu ardere internă

Inventatori:
- BORZA Paul Nicolae
- CARP Marius
- TRAIAN Sebastian Ştefan

Nr. brevet: RO 125864/29.06.2018


Transmisie armonică dințată dublă cu generator de unde defazat cu pi/2

Inventatori:
- VELA Daniel Gheorghe
- VIȘA Ion
- MĂDĂRAS Lucian

Nr. brevet: RO 128656/28.09.2018


Material fonoaborbant biodegradabil

Inventatori:
- TIMAR Janos
- COFARU Corneliu
- ROȘCA Călin Ioan

Nr. brevet: RO 129073/28.09.2018


Mecanism de orientare articulat

Inventatori:
- VIȘA Ion
- DUȚĂ - CAPRĂ Anca
- DIACONESCU Dorin
- HERMENEAN Ioana
- SĂULESCU Radu – Gabriel
- VĂTĂȘESCU Monica
- VELICU Radu - Gabriel
- BADEA Milian
- ȚOȚU Ioan

Nr. brevet: RO 126149/28.09.2018


Dispozitiv pentru determinarea proprietăților opto-electrice ale materialelor

Inventatori:
- ENEȘCA Ioan Alexandru
- DUȚĂ - CAPRĂ Anca
- VIȘA Ion

Nr. brevet: RO 126234/28.09.2018


Angrenaj roată cremalieră cu flancuri frânte

Inventatori:
- ALEXANDRU Petre
- BUTA Adrian - Constantin
- MACAVEIU Mircea Dragoş

Nr. brevet: RO 126110/30.10.2018


Metodă de reglare a orientării unui colector solar termic plan

Inventatori:
- VIŞA Ion
- NEAGOE Mircea
- DOMBI Veronica
- MOLDOVAN Macedon
- SĂULESCU Radu
- ȚOȚU Ioan
- BADEA Milian
- VĂTĂŞESCU Monica
- ȘERBAN Cristina

Nr. brevet: RO 127678/30.10.2018


Metodă şi dispozitiv de realizare a lucrărilor protetice dentare utilizând modele cu bonturi mobile

Inventatori:
- STAMATE Valentin Marian
- OANCEA Gheorghe

Nr. brevet: RO 129920/29.11.2018


Structură sandwich cu miez primar prismatic triunghiular, şi procedeu de obținere a acesteia

Inventatori:
- VELEA Marian
- LACHE Simona
- FRÎNCU Daniel

Nr. brevet: RO 130161/29.11.2018