DUTCA Ioan

Conferențiar universitar
Departamentul de Silvicultură
Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Contact:

Șirul Beethoven nr. 1, 500123, Brașov, România
Corp S, sala SI5
Tel./Fax: +40 268 416 406
E-mail: idutca@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:

  • Modele alometrice
  • Surse de incertitudini în estimările de biomasă
  • Metode statistice pentru estimarea volumului/biomasei/carbonului
  • Utilizarea scanării laser 3D în silvicultură

Publicații (selecție):

  • Dutcă, I., Mather, R., & Ioraș, F. (2020). Sampling trees to develop allometric biomass models: How does tree selection affect model prediction accuracy and precision? Ecological Indicators, 117, 106553.https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106553
  • Dutcă, I. (2019). The variation driven by differences between species and between sites in allometric biomass models. Forests, 10(11), 976. https://doi.org/10.3390/f10110976
  • Dutcă, I., McRoberts, R. E., Næsset, E., & Blujdea, V. N. (2019). A practical measure for determining if diameter (D) and height (H) should be combined into D2H in allometric biomass models. Forestry: An International Journal of Forest Research, 92(5), 627-634. https://doi.org/10.1093/forestry/cpz041
  • Dutcă, I., Mather, R., Blujdea, V.N., Ioraș, F., Olari, M. and Abrudan, I.V. (2018). Site-effects on biomass allometric models for early growth plantations of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). Biomass and Bioenergy, 116, pp.8-17. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2018.05.013
  • Dutcă, I., Stăncioiu, P.T., Abrudan, I.V., Ioraș, F. (2018). Using clustered data to develop biomass allometric models: the consequences of ignoring the clustered data structure. Plos One, 13(8).https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200123
  • Dutca, I., Mather, R., Ioras, F. (2018). Tree biomass allometry during the early growth of Norway spruce (Picea abies) varies between pure stands and mixtures with European beech (Fagus sylvatica). Canadian Journal of Forest Research, 48(1), 77-84. https://doi.org/10.1139/cjfr-2017-0177