BOIAN Nicolae

Conferențiar universitar
Departamentul Ingineria și managementul alimentației și turismului
Facultatea de Alimentație și turism

Contact:

Str. Castelului nr. 148 Brașov, Romania
Corp R, sala RI1
Tel./Fax: +40 268 472222
E-mail: nicolae.boian@unitbv.ro

Descarcă CV

Interese de cercetare:
  • Diagnosticul economico-financiar al întreprinderilor, Antreprenoriat în industria turismului, Modelare economico financiară a IMM

Publicații (selecție)

  • Boian N., Diagnosis of tourism enterprises, Proceedings of BIOATLAS 2014 Conference, in Journal of EcoAgri Tourism, Vol 10 no. 2-2014, pg. 66
  • Boian N., Diagnose of Strategy to Small and Middle Size Enterprises (SME), Revista RECENT vol.16/2015, nr.3(46), Universitatea Transilvania Braşov, noiembrie 2015, pag. 158-165, ISSN 1582-0246
  • Boian N., Small Business Financial Management Optimization Model, Revista RECENT vol.17/2016, nr.4(50), Universitatea Transilvania Braşov, noiembrie 2016, pag. 512-519, ISSN 1582-0246
  • Boian N.,The diagnosis of financial balance of small and middle size enterprises (SME) in time of economic crisis, ICMAS 2016-Proceedings in manufacturing systems, vol.11(3), ISSN 2067-9238, Editura Academiei 2016
  • Boian N., The relevance of fixed costs in the diagnosis of operating risk to SMEs, ICMAS 2017- Proceedings in manufacturing systems vol.12(3), ISSN 2067-9238, Editura Academiei 2017