Concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante

 • - perioadă nedeterminată -

anul universitar 2022 - 2023 semestrul I


 1. Publicarea anunțului într-un ziar de circulație națională: 8 decembrie 2022
 2. Înscrierea pentru participarea la concursul de ocupare a posturilor de cercetare: 8 decembrie 2022 – 6 ianuarie 2023
 3. Desfășurarea concursului: 16 – 20 ianuarie 2023
 4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor: 23 ianuarie 2023
 5. Depunere contestații: 23 - 26 ianuarie 2023
 6. Aprobarea rezultatelor concursurilor de Consiliile Facultăților:  26 ianuarie - 2 februarie 2023
 7. Validarea rezultatelor concursurilor de către Senatul Universității Transilvania din Braşov:  2 – 24 februarie 2023.

Dosarul de concurs este întocmit de candidat și se depune la registratura Universității Transilvania din Braşov, Bd. Eroilor nr. 29, cod 500036, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00 (cu excepția sărbătorilor legale) sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii.


Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea de cercetare științifică și informatizare, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00
Telefon: +40 268 415339
E-mail: prorector-cercetare@unitbv.ro.

 Desfăşurarea concursului

Lista candidaților pe facultăți (CV, FV și listă lucrări)


Rezultatele concursului - posturi de cercetare: Lista candidaților declarați admiși


1. Posturi scoase la concurs

 • Cercetător Științific gradul I, poziția 97, domeniul Medicină, Facultatea de Medicină, Departamentul de Discipline Fundamentale, Profilactice și Clinice;
  Cercetător Științific gradul II, poziția 44, domeniul Silvicultură, Facultatea Silvicultură și Exploatări Forestiere, Departamentul de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre.

2. Legislație


3. Dosarul de înscriere:

Componența dosarului de concurs
Instrucțiuni MCDI privind dosarele de concurs pentru CSI și CS II
Formulare înscriere concurs


4. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor scoase la concurs, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare


5. Tematica de concurs, data și locul desfășurării concursului


6. Comisii concurs

Denumire post: Cercetător științific III
Facultate: Inginerie electrică și știința calculatoarelor
Departament: ICDT / CC Sisteme pentru Controlul Proceselor
Posturi: 2 posturi vacante
Detalii anunț
Detalii fișa postului

Rezultate selecție dosare
Rezultate probă scrisă
Rezultate probă practică 
Rezultate proba interviu
Rezultate finale


Denumire post: Cercetător științific III
Facultate: Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere
Departament: Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor și măsurători terestre
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Simulare numerică, testări și mecanica materialelor compozite
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Informatică industrială virtuală și robotică
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Tehnologii și sisteme avansate de fabricație
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Inginerie economică și sisteme de producție
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Eco-tehnologii avansate de sudare
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Tehnologii și materiale avansate metalice, ceramice și compozite MMC
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Sisteme pentru controlul proceselor
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Sisteme electronice încorporate și comunicații avansate
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Managementul durabil al resurselor forestiere și cinegetice
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor și măsurători terestre
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Tehnologii inovative și produse avansate în industria lemnului
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Eco-design de mobilier, restaurare și certificare în industria lemnului
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Centrul de proiectare al Institutului PRO-DD
Posturi: 2 posturi vacante
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Ecobiotehnologii și echipamente în agricultură și alimentație
Posturi: 2 posturi vacante
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Sisteme mecatronice avansate
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Designul elementelor și sistemelor mecanice
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Modelare matematică și produse software
Posturi: 2 posturi vacante
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Centrul de cercetări economice
Posturi: 2 posturi vacante
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Dezvoltare personală, profesională, instituțională și educație pentru o comunitate durabilă
Posturi: 2 posturi vacante
Detalii anunț - Psihologie
Detalii fișa postului - Psihologie
Detalii anunț - Științele educației
Detalii fișa postului - Științele educației

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Calitatea vieții și performanță umană
Posturi: 2 posturi vacante
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Știința muzicii – excelență în interpretarea muzicală
Posturi: 2 posturi vacante
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Centrul de cercetare fundamentală și strategii preventive în medicină
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Centrul de cercetare în medicină aplicată și strategii intervenționale în practica medicală
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

Rezultate selecție dosare

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Centrul pentru cercetări în domeniul inovării și creativității culturale
Posturi: 1 post vacant

Proba scrisă se va desfășura în sala TP14, Corpul T, Bd. Eroilor 25, pe 23 iunie, la ora 11.00

Detalii anunț
Detalii fișa postului

Rezultate selecție dosare

Rezultate proba scrisă

Rezultate interviu

Rezultate finale

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Centrul de lingvistică teoretică și aplicată- CeLTA
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Centrul de studii juridice „Emil Poenaru”
Posturi: 2 posturi vacante
Detalii anunț 1
Detalii anunț 2
Detalii fișa postului

Rezultate selecție dosare

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Comunicare și inovare socială
Posturi: 2 posturi vacante
Detalii anunț
Detalii fișa postului

Rezultate selecție dosare