CALENDAR CONCURSURI POSTURI DE CERCETARE

Semestrul II, anul universitar 2019 –2020

posturi pe perioadă nedeterminată  1. Publicarea anunțului într-un ziar de circulație națională: 27 aprilie 2020
  2. Înscrierile pentru participarea la concursul de ocupare a posturilor de cercetare: 27 aprilie 2020 – 17 mai 2020  și 6 iulie - 14 iulie 2020 (în perioada 18 mai 2020 - 5 iulie 2020 concursurile au fost suspendate conform art. 27 alin. 3 din Legea nr. 55/2020)
  3. Desfășurarea concursului: 16 – 19 iulie 2020
  4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor: 20 iulie 2020
  5. Depunere contestații: 21 - 23 iulie 2020 (contestațiile se pot depune între orele 8.00 și 13 la Registratura Universității).
  6. Aprobarea rezultatelor concursurilor de Consiliile Facultăților: 24 iulie 2020
  7. Validarea rezultatelor concursurilor de Senatul Universității Transilvania din Brașov: 24 - 26 iulie 2020.

Dosarul de concurs este întocmit de candidat și se depune la registratura Universității Transilvania din Braşov, Bd. Eroilor nr. 29, cod 500036, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00 (cu excepția sărbătorilor legale) sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii.

Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea de cercetare științifică și informatizare, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00;

Telefon: +40 268 415339

E-mail: prorector-cercetare@unitbv.ro.


Desfăşurarea concursului

Lista candidaților pe facultăți (CV, FV și listă lucrări)


 Rezultatele concursului posturi de cercetare: Lista candidaților declarați admiși


1 . Posturi scoase la concurs

 Cercetător științific gradul II, poziția 86, domeniul Ingineria materialelor, Facultatea de Design de Produs și Mediu, Departamentul de Design de produs, mecatronică și mediu

 Cercetător științific gradul II, poziția 19, domeniul Ingineria materialelor, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, Departamentul de Știința Materialelor

  1. Legislație
  1. Dosarul de înscriere:

Componența dosarului de concurs

Instrucțiuni MEC privind dosarul de concurs

Formulare înscriere concurs

   4. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor scoase la concurs, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

   5. Tematica de concurs, data și locul desfășurării concursului

   6. Comisii concurs