Declarații de avere și interese

Conform Legii nr. 115/1996 și Legii nr. 176/2010, reamintim persoanelor cu funcții de conducere din universitate, precum și persoanelor numite pe o perioadă de interimat, că au obligația de a depune declarația de avere și declarația de interese (DAI) aferente anului 2023 până la data de 10.06.2024. De asemenea, angajații cu funcții de conducere și control din universitate, precum și personalul angajat cu contract de muncă ce administrează sau implementează programe ori proiecte finanțate din fonduri externe sau din fonduri bugetate au obligația actualizării anuale a DAI. Biroul de management al proiectelor va transmite la Protectoratului cu relații publice lista persoanelor care administrează aceste proiecte până în 09.04.2024.

Reamintim, totodată că potrivit art.4 alin. 1 din legea nr. 176/2010 DAI se depun în termen de 30 de zile calendaristice de la data încetării cât si de la data numirii sau a alegerii în funcție. Adeverințele cu veniturile pe anul 2023 pot fi descărcate de pe intranet, din secțiunea Fluturaș de salariu. Completarea și transmiterea DAI se efectuează prin intermediul Platformei electronice e-DAI. Pentru accesul la Platforma e-DAI, deponenții care nu au depus astfel de declarații în 2023 trebuie să completeze datele personale în linkul https://drive.unitbv.ro/apps/forms/f3RKQSmZ2ZaLAydm.

Persoana responsabilă (Daniela Velicu, e-mail danielavelicu@unitbv.ro) va înrola deponenții pe Platforma e-DAI. După înrolare, deponenții vor primi, pe e-mailul propriu, link-ul de acces pe Platforma e-DAI, nume de utilizator și parola. Pentru informații privind completarea și transmiterea DAI, deponenții pot descărca Manualul de utilizare prin https://dai.integritate.eu/docs/manual_deponent.pdf. Declarațiile de avere și  de interese semnate numai cu semnătura electronică calificată, se vor completa la toate rubricile prevăzute de formularele în cauză, inclusiv cu veniturile declarantului și ale membrilor săi de familie realizate în anul fiscal anterior încheiat, așa cum sunt acestea prevăzute la art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, urmând ca, pentru fiecare caz în parte și pe baza documentelor justificative anexate declarației de avere, documente din care rezultă existența clauzei de confidențialitate în contractul individual de muncă, Agenția Națională de Integritate să se pronunțe cu privire la anonimizarea informațiilor privind veniturile realizate.