Legislație

Contractul de management al rectorului universității 2020 - 2024

Contractul de management al rectorului universității 2016 - 2020

Contractul de management al rectorului universității 2012 - 2016

Contract Colectiv de Muncă - Ramura invatamant superior si cercetare

Modalităţi de contestare a deciziei universității, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului la acces la informaţiile publice

Reclamaţie administrativă - Model 1

Reclamaţie administrativă - Model 2


Legea educației naționale nr.1/2011

Ordonanţa Guvernului nr.18 / 29.08.2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului modificată prin O.G. nr.2/26.01.2011 și O.U.G. nr.6/27.03.2012

OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației cu modificările și completările, aprobate prin Legea nr.87/2006 și prin OUG nr. 75/2011

ORDIN Nr. 3666 din 30 martie 2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului

Legea nr.544/2001 privind accesul la informații de interes public

HG nr. 580/09.07.2014 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare de licență (an universitar 2014-2015 )

Hotărâre de Guvern nr. 575/15.07.2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015 – 2016

Hotărârea nr. 267/2016 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2016-2017

Ordinul nr. 3530/2016 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2016

Hotărâre nr.789 / 03.08.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii

Ghidul autorităților publice privind accesul la informația privind mediul