Fii în centru! 2021

Fii in centru

Competiția „Fii în centru!” se adresează echipelor de studenți formate din minumum 3 studenți înmatriculați la Universitatea Transilvania din Brașov, indiferent de ciclul sau programul de studii (licență, masterat, doctorat).  Maximum 30% din valoarea grantului poate fi alocată pentru bursele studenților, membri ai echipei de proiect iar 70% din valoarea bugetului reprezintă cheltuieli materiale pentru implementare (achizițiile vor fi realizate de serviciile universității).

Competiția 2020-2021 acordă prioritate proiectelor ce vizează:

  • • digitalizarea proceselor din universitate;
  • • îmbunătățirea activității didactice;
  • • adaptarea proceselor din universitate la condiții speciale (inclusiv de natură epidemiologică) de desfăşurare a activității.

Valoarea grantului: maximum 100.000 euro/grant
Valoarea totală a granturilor: 1 milion euro
Perioada de implementare: 1 decembrie 2020 – 30 septembrie 2021

 Evaluarea propunerilor: evaluarea va fi realizată de o Comisie numită de Consiliul de Administrație, utilizând următoarele criterii:

  • oportunitatea și necesitatea implementării proiectului;
  • numărul de beneficiari ai soluțiilor implementate în cadrul proiectului;
  • caracterul inovator al proiectului;
  • claritatea propunerii de proiect (obiective, activități, plan de implementare, buget, resursă umană, evaluare impact etc.);
  • adecvarea bugetului.

 

Rezultatele competiției „Fii în centru!” 2021