Fii în centru 2023!

Fii in centru

Vezi AICI lista proiectelor „Fii în centru!” aprobate pentru finanțare.

Competiția de proiecte studențești „Fii în centru!”, ediția 2023, urmărește implicarea studenților Universității Transilvania din Brașov în demersul de dezvoltare și optimizare a proceselor și activităților administrative, didactice și de cercetare din cadrul instituției. Propunerile de proiecte din cadrul competiției 2023 trebuie să se încadreze în următoarele priorități:


• digitalizarea proceselor din universitate;
• îmbunătățirea activității didactice;
• dezvoltarea unui Campus Verde.

Valoarea grantului: maximum 500.000 de lei/grant

Calendarul competiției:
• 10 octombrie 2022 - lansarea competiției;
• 1 - 29 noiembrie 2022 - depunerea propunerilor de proiecte la adresa de email: brme@unitbv.ro;
• 2 - 16 decembrie 2022 - evaluarea propunerilor;
• 19 decembrie 2022 – publicarea rezultatelor pe website-ul universității.

Perioada de implementare: ianuarie - decembrie 2023.

Criterii de eligibilitate:
• propunerea de proiect este depusă de o echipă formată din minimum 3 studenți înmatriculați la Universitatea Transilvania din Brașov, indiferent de ciclul sau programul de studii (licență, masterat, doctorat);
• maximum 30% din valoarea bugetului unui proiect poate fi alocată pentru bursele studenților, membri ai echipei de proiect; valoarea maximă a bursei lunare/membru al echipei este de 2200 lei.
• cel puțin 70% din valoarea bugetului reprezintă cheltuieli materiale destinate implementării proiectului (achizițiile vor fi realizate de serviciile universității).

Evaluarea propunerilor va fi realizată de o comisie numită de Consiliul de Administrație, utilizând următoarele criterii:
• oportunitatea și necesitatea implementării proiectului;
• segmentul de beneficiari ai soluțiilor implementate în cadrul proiectului
• caracterul inovator al proiectului;
• claritatea propunerii de proiect (obiective, activități, plan de implementare, buget, echipă, evaluare impact etc.);
• descrierea utilizării bugetului.

Vezi aici fișa de evaluare a proiectelor.

Care sunt pașii necesari pentru a te înscrie în competiția „Fii în centru”?

  1. Îți formezi o echipă împreună cu colegii tăi
  2. Scrieți proiectul cu ideea care credeți că ar aduce plus valoare universității, urmând criteriile enunțate mai sus
  3. Îl trimiteți pe adresa brme@unitbv.ro, până în 29 noiembrie
  4. După publicarea rezultatelor, vă apucați de treabă.

Informații suplimentare:
Prorector Studenți și legătură cu mediul economic și socio-cultural prorector-studenti-mediu.ext@unitbv.ro

Fii în centru 2022

Fii în centru! 2021