Regulamente ale studenților

  Regulament privind activitatea profesionala a studenților 2023-2024
Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Universitatea Transilvania din Brașov pentru ciclurile de studii de licență și masterat
Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat
  Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare
    • Facultatea de Design de produs și mediu- Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare
    • Facultatea de Muzică: Completări specifice pentru domeniul muzică la Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare
Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat și postdoctorat
Regulamentul Școlii Doctorale Interdisciplinare
Regulament privind cadrul general de organizare și desfășurare a practicii studenților
Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studenților
Regulamentul pentru alegerea reprezentanților studenților
Regulament privind acordarea de burse și alte forme de sprijin financiar
Regulament privind organizarea și funcționarea căminelor studențești
Regulament privind organizarea și desfășurarea activității organizațiilor studențești
Metodologia de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate
Regulamentul de recunoaștere a perioadelor de studii sau practică efectuate în cadrul mobilităților prin programul Erasmus+
 Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de formare psihopedagogică pentru profesia didactică
Regulamentul de organizare și funcționare a Societății Antreprenoriale Studențesti din UNITBV
Metodologia de aplicare a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a Societății Antreprenoriale Studențesti din UNITBV
Metodologia pentru recunașterea parțială a studiilor absolvenților școlilor sanitare postliceale

foto regulamente