admitere doctorat
 
Oferta noastră:
 
- studii doctorale în 22 de domenii de doctorat, integrate în Școala Doctorală Interdisciplinară 
- activitatea științifică susținută de infrastructura Institutului de cercetare și dezvoltare
- posibilitatea abordării unor teme doctorale interdisciplinare și transdisciplinare
- program de doctorat flexibil, cu frecvență sau cu frecvență redusă
- îndrumare științifică la standarde înalte
- finanțare și premii pentru performanță în cercetarea doctorală
- colaborare științifică internă și internațională