Domenii de doctorat și teme

Modul de desfășurare a examenului de admitere:
O probă, de tip interviu, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.


Facultatea de Alimentație și turism


Facultatea de Construcții


Facultatea de Design de produs și mediu


Facultatea de Inginerie mecanică


 

Facultatea de Inginerie Mecanică

 

 

Modul de desfășurare a examenului de admitere:
O probă, de tip interviu, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.


Facultatea de Design de produs și mediu


Facultatea de Design de mobilier și ingineria lemnului


Facultatea de Inginerie mecanică


Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial


Facultatea de Știința și ingineria materialelor

Modul de desfășurare a examenului de admitere:
O probă, de tip interviu, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.


Facultatea de Design de produs și mediu


Facultatea de Știința și ingineria materialelor


Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Modul de desfășurare a examenului de admitere:
O singură probă orală, tip interviu, privitor la planul de cercetare pe care îl propune pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.


Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Modul de desfășurare a examenului de admitere:
O probă, de tip interviu, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.


Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

 

Modul de desfășurare a examenului de admitere:
O probă, de tip interviu, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.


Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Modul de desfășurare a examenului de admitere:
O probă, de tip interviu, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.


Facultatea de Design de mobilier și Ingineria lemnului

Modul de desfășurare a examenului de admitere:
O probă, de tip interviu, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.


Facultatea de Alimentație și turism


Facultatea de Design de produs și mediu


Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Modul de desfășurare al examenului de admitere:

O singură probă orală, tip interviu.


Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

 


Facultatea de Design de produs și mediu

Modul de desfășurare a examenului de admitere:
O probă, de tip interviu, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.


Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

 

Modul de desfășurare a examenului de admitere:
O singură proba orală, tip interviu, referitor la planul de cercetare pe care îl propune pentru realizarea temei.


Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

 

Facultatea de Matematică și informatică  

Modul de desfășurare a examenului de admitere:
O probă orală tip interviu+intrebări de specialitate.


Facultatea de Matematică și informatică

Modul de desfășurare a examenului de admitere:

O singură probă orală, de tip interviu, pe baza tematicii generale / temelor orientative propuse de conducători.


Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Modul de desfășurare a examenului de admitere:
O singură probă de examinare orală /interviu pe baza temelor / tematicii și a bibliografiei afișate


Științe economice și administrarea afacerilor

Modul de desfășurare a examenului de admitere:
Două probe orale:
(1) prezentare teoretică pe baza consultării literaturii de specialitate pentru una dintre temele propuse de conducătorii de doctorat;
(2) interviu cu candidatul pe baza temei de cercetare.


Facultatea de Litere

Modul de desfășurare a examenului de admitere:
O singura proba orală, tip interviu, ce va viza  evaluarea nivelului de cunoștințe teoretice din domeniul respectiv, a celor mai recente rezultate obținute de cercetarea internațională precum și a capacității candidatului de a avea initiațive de cercetare în domeniul de doctorat.


Facultatea de Medicină 

 

 

 

Modul de desfășurare a examenului de admitere:
O singură probă de examinare orală /interviu pe baza unei prezentări în format PowerPoint:


Facultatea de Educație fizică și sporturi montane

Modul de desfășurare a examenului de specialitate:
Două probe specifice funcție de tipul de doctorat.
Doctorat științific:
1. Prezentarea scrisă a proiectului de cercetare științifică aferent temei propuse - transmis prin mail conducătorului de doctorat
2. Interviu
Doctorat profesional:
1. Înregistrarea video a unui concert public, solo, sau cu acompaniament – transmis prin mail conducătorului de doctorat
2. Interviu


Facultatea de Muzică

 

Modul de desfășurare a examenului de admitere:

O probă, de tip interviu, pe baza tematicii și bibliografiei anunțate de către conducătorii de doctorat.


Facultatea de Sociologie și comunicare

Consiliul consultativ

Inginerie Mecanică

Inginerie industrială

Ingineria materialelor

Inginerie electrică

Ingineria sistemelor

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Inginerie și management

Inginerie chimică

Marketing

Matematică

Silvicultură

Medicină