Structuri suport

Centrul de învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă
Compartimentul de gestiune a proceselor academice
Lect. dr. Camelia MÎZGACIU - coordonator
Compartimentul de relații cu mediul economic
Prof. dr. Luminița PÂRV - coordonator
Compartimentul de analiză și strategie financiară
Prof. dr. Gheorghița DINCĂ - coordonator
Serviciul informatizare
  • Ing. Laurențiu DUMITRU 
  • Telefon: 0268-472564
  • E-mail: it@unitbv.ro
Compartimentul de dezvoltare imobiliară și strategii administrative
Marius MIHĂILĂ - coordonator
Compartimentul de protecția datelor
Corina DERCZENI - responsabil cu protecția datelor - DPO
Centrul de cercetare și elaboare proiecte în construcții
Conf. dr. Nicolae Fani IORDAN - coordonator
Centrul de limbă, cultură și civilizație românească
lect. dr. Alice BODOC - coordonator
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial 
Conf. dr. Florin LEAȘU - coordonator
Serviciul pentru utilizarea cadavrelor la predarea și însușirea disciplinelor universitare de anatomie
 
Conf. dr. Sebastian TOMA - coordonator
Clubul Seniorilor
Prof. dr. Cornel SAMOILĂ - coordonator
Universitatea vârstei a III-a
Prof. dr. ing. Gavril BUDĂU - coordonator
Departamentul de rezidențiat și învățământ postuniversitar medical
Conf. dr. Marius IRIMIE - coordonator