Structuri suport

Centrul de învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă
Centrul de formare continuă
Prof. dr. ing. Anișor NEDELCU - coordonator
Biroul de asigurare a calității
Prof. dr. ing. Maria Luminița SCUTARU - coordonator
Biroul de management al proiectelor
Conf. dr. Ana-Maria CAZAN - coordonator
Biroul de gestiune a proceselor academice
Prof. dr. ing Gavrilă CALEFARIU - coordonator
Biroul de relatii cu mediul economic
Conf. dr. Luminița PÂRV - coordonator
  • Telefon: : 0268-413921; 0268-413000 int. 285
  • Fax: 0268-413921
  • E-mail: brme@unitbv.ro
Biroul de proprietate intelectuală
Ing. Ioan ȚOȚU - coordonator
  • Telefon: 0372729698
  • E-mail: dpi@unitbv.ro
  • Program cu publicul: luni - vineri 1200  - 1500
Biroul IT
  • Ing. Laurențiu DUMITRU - șef birou
  • Telefon: 0268-472564
  • E-mail: it@unitbv.ro
Biroul de dezvoltare imobiliară și strategii administrative
Conf. dr. Irinel GREȘIȚĂ - coordonator
Biroul de Protecția Datelor
Corina DERCZENI - responsabil cu protecția datelor - DPO