SCSS 2021

Sesiunea Cercurilor Științifice Studențești reunește, în fiecare an,  sute de studenți de la toate facultățile Universității Transilvania din Brașov. Studenții fiecărei facultăți, indiferent de anul de studiu, își pot prezenta, într-un cadru organizat, rezultatele muncii de cercetare.

Planificarea activităților:

01.03.2021: Anunțarea coordonatorului sesiunii pe facultate
15.03.2021: Anunțarea secțiunilor și a datei de desfășurare a sesiunii la facultate
15.03 - 21.05.2021: Desfăşurarea SCSS la nivelul facultăților
24.05.2021: Programul la nivelul universității; transmiterea la Prorectoratul cu studenții și legătura cu mediul economic (ProSME) a titlurilor lucrărilor (inclusiv autorii) clasate pe locul I pe secțiune și desemnarea celei mai bune lucrări pe facultate
15.07.2021: Trimiterea lucrărilor clasate pe locul I / secțiune, in extenso, conform template (la BRME)

Coordonatori

Template lucrări

Program secțiuni

Broșura SCSS 2021

Template lucrări anuar

Informații suplimentare la:

Prorectorul  cu studenții și legătura cu mediul economic și socio - cultural
Tel: +40 268 410558
Fax: +40 268 471893
E-mail: prorector-studenti-mediu.ext@unitbv.ro

Biroul de relații cu mediul economic
Tel/fax: +40 268 413921
E-mail: brme@unitbv.ro

SCSS 2021

SCSS 2020

SCSS 2019

SCSS 2018